facebook
BIP
Mgok KrzyЕј logo
Przejdź do zawartości

Regulamin Imprez M-GOK

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2/2019
Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Krzyżu Wielkopolskim

REGULAMIN IMPREZ MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KRZYŻU WIELKOPOLSKIM

1. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Krzyżu Wielkopolskim (M-GOK) w ramach statutowej działalności organizuje zajęcia otwarte oraz imprezy środowiskowe, adresowane szczególnie do mieszkańców miasta i  gminy.
2.  Informacje o prowadzonych zajęciach dostępne są na stronie internetowej www.mgokkrzyz.pl, na Facebooku, a także w materiałach informacyjnych (ulotki, afisze).
3. Dzieci do lat 7 mogą uczestniczyć w zajęciach otwartych tylko pod opieką osoby pełnoletniej.
4.  M-GOK nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie imprezy.
5.  M–GOK utrwala przebieg imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy imprez w przyszłych latach. Wizerunek osób przebywających na terenie M–GOK może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany do celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.
Wstęp na teren M–GOK jest równoważny z udzieleniem przez uczestnika zgody na nieodpłatne fotografowanie i filmowanie jego osoby oraz transmitowanie, rozpowszechnianie i pokazywanie jego wizerunku w celach dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych i promocyjnych.
6. Niniejszy regulamin jest dostępny u przedstawicieli M-GOK na terenie placówki oraz udostępniony został na stronie internetowej www.mgokkrzyz.pl
7. Udział w imprezach i zajęciach jest równoznaczny z akceptacją przez uczestnika niniejszego Regulaminu.

Online: 1     Licza odwiedzin: 4474603
Drodzy internauci, zapraszamy do współredagowania strony internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. Ewentualne sugestie, pomysły oraz informacje o imprezach organizowanych w naszej okolicy prosimy nadsyłać na adres e-mail: : biuro@mgokkrzyz.pl