facebook
BIP
Mgok KrzyЕј logo
PrzejdЕє do zawartoЕci

Tłumacz na język migowy

Cennik za wynajem sal Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Krzyżu Wielkopolskim

 

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 1/2021

Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Krzyżu Wielkopolskim

z dn. 04.01.2021 r.

 

 

 

Cennik za wynajem sal

Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Krzyżu Wlkp.

 

 

 

1. Wynajem sali widowiskowej na spotkania, zebrania organizowane przez instytucje oraz osoby prywatne:

 

• w dni powszednie w godz. 8.00-18.00

150 zł + 23% VAT (za 1 godz.), 100 zł + 23 % VAT za każdą następną godzinę

 

• w dni świąteczne i wolne od pracy

200 zł + 23% VAT (za 1 godz.), 140 zł + 23 % VAT za każdą następną godzinę

 

 

2. Wynajem galerii lub holu na zebrania, spotkania organizowane przez instytucje oraz osoby prywatne:

 

• w dni powszednie w godz. 8.00-18.00

100 zł + 23% VAT (za 1 godz.), 70 zł + 23 % VAT za każdą następną godzinę

 

• w dni świąteczne i wolne od pracy

150 zł + 23% VAT (za 1 godz.), 100 zł + 23 % VAT za każdą następną godzinę

 

3. Wynajem sali wiejskiej w Żelichowie na uroczystości rodzinne:

 

• 200 zł + 23% VAT za jedną dobę.

 

 

 

 

Online: 1     Licza odwiedzin: 4106722
Drodzy internauci, zapraszamy do współredagowania strony internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. Ewentualne sugestie, pomysły oraz informacje o imprezach organizowanych w naszej okolicy prosimy nadsyłać na adres e-mail: biuro@mgokkrzyz.pl
UE Banner
I. Projekt "Rozwijanie umiejętności muzycznych dzieci i młodzieży poprzez zakup instrumentów muzycznych dla Młodzieży Orkiestry Dętej z Krzyża Wlkp."
II. Projekt "Organizacja i promocja twórczości muzycznej dla społeczności lokalnej poprzez zakup instrumentu muzycznego z wyposażeniem"
- realizowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013
III. Projekt Organizacja czasu wolnego mieszkańców poprzez zakup wyposażenia dla M-GOK w Krzyżu Wlkp.
IV. Projekt Zadanie w ramach Programu Wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa". Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. ,,Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"
V. Projekt „Mini Mażoretki” dofinansowany przez Fundację BGK w programie „Na dobry początek” - 2021.
VI. Projekt Operacja "Lato na Królewskim" - jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego ,,Rybactwo i Morze''. Celem imprezy jest zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności turystycznej obszaru Nadnoteckiej Grupy Rybackiej, promocja obszaru Nadnoteckiej Grupy Rybackiej, popularyzowanie idei Lokalnej Strategii Rozwoju oraz spójna i widoczna oferta turystyczna i promocyjna obszaru Nadnoteckiej Grupy Rybackiej.