facebook
BIP
Mgok KrzyЕј logo
PrzejdЕє do zawartoЕci

Tłumacz na język migowy

Regulamin korzystania z obiektu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Krzyżu Wielkopolskim

Załącznik do Zarządzenia nr 1/2016 dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Krzyżu Wlkp. z dnia 01.02.2016 r.

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA

Z OBIEKTU

MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA

KULTURY W KRZYŻU WLKP.

 

1.   Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Krzyżu Wlkp. (M-GOK) w ramach statutowej działalności organizuje zajęcia otwarte, adresowane szczególnie do mieszkańców miasta i gminy. Są to:

·       seanse filmowe w ramach Krzyskiego Klubu Filmowego,

·       zajęcia dla dzieci i młodzieży (dart, piłkarzyki, bilard), 

·       zajęcia rekreacyjne w ramach ferii zimowych i wakacji, 

·       imprezy okolicznościowe. 

2.  Informacje o prowadzonych zajęciach dostępne są na stronie internetowej  www.mgokkrzyz.pl, na Facebooku, a także w materiałach informacyjnych (ulotki, afisze).

3. Dzieci do lat 7 mogą uczestniczyć w zajęciach otwartych tylko pod opieką osoby  pełnoletniej.

4. W obiekcie zabrania się:

a)    wnoszenia materiałów niebezpiecznych dla życia i zdrowia, alkoholu i środków  odurzających,

b)     zaśmiecania i zanieczyszczania pomieszczeń M-GOK,

c)      zakłócania  porządku, wszczynania awantur i zamieszek, bądź  prowokowania do takich  zachowań,

d)     przebywania w stanie nietrzeźwym lub po spożyciu środka odurzającego, 

e)      przebywania w stanie naruszającym podstawowe zasady higieny,

f)      niszczenia mienia M-GOK,

g)      wprowadzania psów i innych zwierząt na teren obiektu,

h)      palenia tytoniu,

i)      używania wulgarnych lub obraźliwych słów, naruszających godność osobistą,

j)      wprowadzania rowerów i innych pojazdów na teren M-GOK,

k)      przebywania w miejscach oznaczonych jako niedostępne dla osób nieupoważnionych  lub w miejscach oznaczonych jako służbowe.

5.  M-GOK nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie całego obiektu.

6.  Udział w zajęciach jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu.

Online: 1     Licza odwiedzin: 4106669
Drodzy internauci, zapraszamy do współredagowania strony internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. Ewentualne sugestie, pomysły oraz informacje o imprezach organizowanych w naszej okolicy prosimy nadsyłać na adres e-mail: biuro@mgokkrzyz.pl
UE Banner
I. Projekt "Rozwijanie umiejętności muzycznych dzieci i młodzieży poprzez zakup instrumentów muzycznych dla Młodzieży Orkiestry Dętej z Krzyża Wlkp."
II. Projekt "Organizacja i promocja twórczości muzycznej dla społeczności lokalnej poprzez zakup instrumentu muzycznego z wyposażeniem"
- realizowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013
III. Projekt Organizacja czasu wolnego mieszkańców poprzez zakup wyposażenia dla M-GOK w Krzyżu Wlkp.
IV. Projekt Zadanie w ramach Programu Wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa". Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. ,,Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"
V. Projekt „Mini Mażoretki” dofinansowany przez Fundację BGK w programie „Na dobry początek” - 2021.
VI. Projekt Operacja "Lato na Królewskim" - jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego ,,Rybactwo i Morze''. Celem imprezy jest zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności turystycznej obszaru Nadnoteckiej Grupy Rybackiej, promocja obszaru Nadnoteckiej Grupy Rybackiej, popularyzowanie idei Lokalnej Strategii Rozwoju oraz spójna i widoczna oferta turystyczna i promocyjna obszaru Nadnoteckiej Grupy Rybackiej.