facebook
BIP
Mgok KrzyЕј logo
Przejdź do zawartości

Regulamin korzystania z obiektu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Krzyżu Wielkopolskim

Załącznik do Zarządzenia nr 1/2016 dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Krzyżu Wlkp. z dnia 01.02.2016 r.

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA

Z OBIEKTU

MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA

KULTURY W KRZYŻU WLKP.

 

1.   Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Krzyżu Wlkp. (M-GOK) w ramach statutowej działalności organizuje zajęcia otwarte, adresowane szczególnie do mieszkańców miasta i gminy. Są to:

·       seanse filmowe w ramach Krzyskiego Klubu Filmowego,

·       zajęcia dla dzieci i młodzieży (dart, piłkarzyki, bilard), 

·       zajęcia rekreacyjne w ramach ferii zimowych i wakacji, 

·       imprezy okolicznościowe. 

2.  Informacje o prowadzonych zajęciach dostępne są na stronie internetowej  www.mgokkrzyz.pl, na Facebooku, a także w materiałach informacyjnych (ulotki, afisze).

3. Dzieci do lat 7 mogą uczestniczyć w zajęciach otwartych tylko pod opieką osoby  pełnoletniej.

4. W obiekcie zabrania się:

a)    wnoszenia materiałów niebezpiecznych dla życia i zdrowia, alkoholu i środków  odurzających,

b)     zaśmiecania i zanieczyszczania pomieszczeń M-GOK,

c)      zakłócania  porządku, wszczynania awantur i zamieszek, bądź  prowokowania do takich  zachowań,

d)     przebywania w stanie nietrzeźwym lub po spożyciu środka odurzającego, 

e)      przebywania w stanie naruszającym podstawowe zasady higieny,

f)      niszczenia mienia M-GOK,

g)      wprowadzania psów i innych zwierząt na teren obiektu,

h)      palenia tytoniu,

i)      używania wulgarnych lub obraźliwych słów, naruszających godność osobistą,

j)      wprowadzania rowerów i innych pojazdów na teren M-GOK,

k)      przebywania w miejscach oznaczonych jako niedostępne dla osób nieupoważnionych  lub w miejscach oznaczonych jako służbowe.

5.  M-GOK nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie całego obiektu.

6.  Udział w zajęciach jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu.

Online: 1     Licza odwiedzin: 4388934
Drodzy internauci, zapraszamy do współredagowania strony internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. Ewentualne sugestie, pomysły oraz informacje o imprezach organizowanych w naszej okolicy prosimy nadsyłać na adres e-mail: : biuro@mgokkrzyz.pl