facebook
Mgok Krzyż logo
Przejdź do zawartości

Regulamin korzystania z obiektu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Krzyżu Wielkopolskim

Załącznik do Zarządzenia nr 1/2016 dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Krzyżu Wlkp. z dnia 01.02.2016 r.

 

REGULAMIN KORZYSTANIA

 

Z OBIEKTU

 

MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA

 

KULTURY W KRZYŻU WLKP.

 

 

1.   Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Krzyżu Wlkp. (M-GOK) w ramach statutowej działalności organizuje zajęcia otwarte, adresowane szczególnie do mieszkańców miasta i gminy. Są to:

 

·       seanse filmowe w ramach Krzyskiego Klubu Filmowego,

 

·       zajęcia dla dzieci i młodzieży (dart, piłkarzyki, bilard),

  

·       zajęcia rekreacyjne w ramach ferii zimowych i wakacji,

 

·       imprezy okolicznościowe.

  

2.  Informacje o prowadzonych zajęciach dostępne są na stronie internetowej

   www.mgokkrzyz.pl, na Facebooku, a także w materiałach informacyjnych

(ulotki, afisze).

 

3. Dzieci do lat 7 mogą uczestniczyć w zajęciach otwartych tylko pod opieką osoby  pełnoletniej.

  4. W obiekcie zabrania się:

  a)    wnoszenia materiałów niebezpiecznych dla życia i zdrowia, alkoholu i środków  odurzających,

  b)     zaśmiecania i zanieczyszczania pomieszczeń M-GOK,

  c)      zakłócania  porządku, wszczynania awantur i zamieszek, bądź                    prowokowania do takich  zachowań,

 d)     przebywania w stanie nietrzeźwym lub po spożyciu środka odurzającego,

e)      przebywania w stanie naruszającym podstawowe zasady higieny,

  f)      niszczenia mienia M-GOK,

  g)      wprowadzania psów i innych zwierząt na teren obiektu,

  h)      palenia tytoniu,

   i)      używania wulgarnych lub obraźliwych słów, naruszających godność osobistą,

  j)      wprowadzania rowerów i innych pojazdów na teren M-GOK,

  k)      przebywania w miejscach oznaczonych jako niedostępne dla osób nieupoważnionych  lub w miejscach oznaczonych jako służbowe.

  5.  M-GOK nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie całego obiektu.

 6.  Udział w zajęciach jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu.

 

Online: 1     Licza odwiedzin: 3417096
Drodzy internauci, zapraszamy do współredagowania strony internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. Ewentualne sugestie, pomysły oraz informacje o imprezach organizowanych w naszej okolicy prosimy nadsyłać na adres e-mail: biuro@mgokkrzyz.pl
UE Banner
I. Projekt "Rozwijanie umiejętności muzycznych dzieci i młodzieży poprzez zakup instrumentów muzycznych dla Młodzieży Orkiestry Dętej z Krzyża Wlkp."
II. Projekt "Organizacja i promocja twórczości muzycznej dla społeczności lokalnej poprzez zakup instrumentu muzycznego z wyposażeniem"
- realizowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013
III. Projekt Organizacja czasu wolnego mieszkańców poprzez zakup wyposażenia dla M-GOK w Krzyżu Wlkp.
IV. Projekt Zadanie w ramach Programu Wieloletniego ,,Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa". Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. ,,Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"