facebook
BIP
Mgok KrzyЕј logo
PrzejdЕє do zawartoЕci

Tłumacz na język migowy

Podróże z plastyką

 

W każdy czwartek o godz. 16:00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury odbywają się zajęcia plastyczne. Grupa prowadzona jest przez panią Martę Michałek. Mają one na celu pogłębianie zainteresowań, wiedzy i umiejętności plastycznych oraz sprzyjaniu rozwojowi dziecka, kształtowaniu jego umiejętności manualnych i rozwijaniu zainteresowań. Ponadto w dużym zakresie wybiegają naprzeciw oczekiwaniom dzieci zainteresowanych tego typu zajęciami. Przykładowe tematy prac plastycznych: quilling, biżuteria z filcu, kompozycje z liści, masa solna, malowanie farbami, origami, eko-biżuteria, wydrapywanka, witraże i wiele innych ciekawych form aktywności plastycznej.

Online: 1     Licza odwiedzin: 4106712
Drodzy internauci, zapraszamy do współredagowania strony internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. Ewentualne sugestie, pomysły oraz informacje o imprezach organizowanych w naszej okolicy prosimy nadsyłać na adres e-mail: biuro@mgokkrzyz.pl
UE Banner
I. Projekt "Rozwijanie umiejętności muzycznych dzieci i młodzieży poprzez zakup instrumentów muzycznych dla Młodzieży Orkiestry Dętej z Krzyża Wlkp."
II. Projekt "Organizacja i promocja twórczości muzycznej dla społeczności lokalnej poprzez zakup instrumentu muzycznego z wyposażeniem"
- realizowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013
III. Projekt Organizacja czasu wolnego mieszkańców poprzez zakup wyposażenia dla M-GOK w Krzyżu Wlkp.
IV. Projekt Zadanie w ramach Programu Wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa". Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. ,,Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"
V. Projekt „Mini Mażoretki” dofinansowany przez Fundację BGK w programie „Na dobry początek” - 2021.
VI. Projekt Operacja "Lato na Królewskim" - jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego ,,Rybactwo i Morze''. Celem imprezy jest zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności turystycznej obszaru Nadnoteckiej Grupy Rybackiej, promocja obszaru Nadnoteckiej Grupy Rybackiej, popularyzowanie idei Lokalnej Strategii Rozwoju oraz spójna i widoczna oferta turystyczna i promocyjna obszaru Nadnoteckiej Grupy Rybackiej.