facebook
BIP
Mgok KrzyЕј logo
Przejdź do zawartości

Wydawnictwo albumowe ''Między Drawą a Notecią''

Operacja "Wydawnictwo albumowe Między Drawą a Notecią" jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" - na lata 2014-2020. Celem operacji jest ukazanie potencjału przyrodniczego i turystycznego obszaru Nadnoteckiej Grupy Rybackiej między rzekami Drawa i Noteć, poprzez wydanie albumu ze zdjęciami laureatów Konkursu Fotograficznego im. Mariana Bakinowskiego ''Między Drawą a Notecią'' oraz informacjami turystycznymi, kulturalnymi, historycznymi i kulinarnymi. Planowana data realizacji operacji - wrzesień/październik 2023 r. Planowane do osiągnięcia wskaźniki - wskaźnik produktu: liczba nowych wydawnictw, publikacji, serwisów internetowych, aplikacji mobilnych etc. promujących obszar NGR i popularyzujących idee LSR - 1 sztuka, wskaźnik rezultatu - liczba osób korzystających z nowych wydawnictw, publikacji, serwisów i aplikacji promujących obszar NGR i popularyzujących idee LSR - 100 osób. Kwota dofinansowania - 7 109,00 zł.

 
 
Wydawnictwo albumowe ''Między Drawą a Notecią''
Online: 1     Licza odwiedzin: 4454714
Drodzy internauci, zapraszamy do współredagowania strony internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. Ewentualne sugestie, pomysły oraz informacje o imprezach organizowanych w naszej okolicy prosimy nadsyłać na adres e-mail: : biuro@mgokkrzyz.pl