facebook
BIP
Mgok KrzyЕј logo
Przejdź do zawartości

Historia i 60-lecie

 Historia Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski
Historia Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Krzyżu Wielkopolskim sięga 1946 roku, kiedy to powierzono pani Irenie Kohlman utworzenie Biblioteki Miejskiej w Domu Społecznym przy ul. Sikorskiego 10. W kwietniu 1948 r. biblioteka została zarejestrowana w Inspektoracie Szkolnym w Trzciance.
W 1949 roku nastąpiło oficjalne otwarcie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Krzyżu Wielkopolskim.
Placówka mieściła się w nowych pomieszczeniach przy ul. Mickiewicza, a kierowniczką została pani Irena Burczak. W 1951 roku Krzyż posiadał już dwie biblioteki: w Łokaczu Małym w budynku Gromadzkiej Rady Narodowej i w Krzyżu Wielkopolskim.; Miejską Biblioteką kierowała pani Irena Zielińska, a Gromadzką Bibliotekę prowadziła pani Eugenia Pioterek. W latach 1959 – 1973 biblioteki działały pod wspólną nazwą Miejska i Gromadzka Biblioteka Publiczna w Krzyżu. Kierowniczką obu była pani Eugenia Pioterek. Od 1964 roku kierowniczką została pani Bożena Piątek i zarządzała do 1978 roku. Biblioteka mieściła się na parterze Urzędu Miasta. W 1973 r. placówka przyjęła nazwę Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski i nazwa ta obowiązuje do dziś. W 1977 r. biblioteka została przeniesiona do nowych pomieszczeń przy ul. Bieruta 7 (obecnie Wojska Polskiego). W 1978 r. dyrektorem została pani Danuta Jurek i sprawowała urząd do 1983 roku.Od 1984 r. dyrektorem została pani Maria Baranowska i funkcje sprawowała do 1991 roku. Jeszcze w tym samym roku dyrektorem została pani Dorota Wyrwa i pełniła tę rolę do 1992 roku. W 1993 roku biblioteka została połączona z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury, na czele którego stanęła ponownie pani Maria Baranowska i dyrektorowała do 2000 roku. W 2000 roku zarząd nad Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury i Biblioteką objęła pani Marzena Otomańska. W latach 2004 – 2008 obowiązki dyrektora Ośrodka Kultury i Biblioteki pełniła pani Małgorzata Pietrzak. Obecnie dyrektorem M-GOK i tym samym biblioteki jest pani Katarzyna Waśko. Biblioteka prowadzi wypożyczalnie i czytelnie dla dorosłych, osobną dla dzieci, posiada 25 370 woluminów. 1533 czytelników wypożycza rocznie około 40 666 książek. Na miejscu udostępnia 2 717 woluminów. Średnio na 1 czytelnika przypada około 26 książek rocznie. Biblioteka organizuje spotkania autorskie, lekcje biblioteczne, pogadanki, kursy literackie i plastyczne. Szczególnie skupia się na promocji twórców i hobbystów z terenu miasta i gminy, organizując wystawy autorskie i spotkania. Placówka również włącza się do imprez organizowanych przez Ośrodek Kultury.

 

 

 

60 – lecie krzyskiej biblioteki

 

Jubileuszowa uroczystość odbyła się w sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Krzyżu Wielkopolski.

To urodzinowe spotkanie rozpoczął niezwykle utalentowany skrzypek Tomasz Dolski – uczeń Gimnazjum w Krzyżu Wielkopolskim.

60 – letnią historię Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy przedstawiła Irena Mumot – kierownik tej placówki. Przywitała również zaproszonych gości, którzy nie pojawili się z pustymi rękoma, wręczając gospodyni dyplomy gratulacyjne, kwiaty oraz upominki. Przedstawicielki Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Poznaniu oraz BP MiG Drezdenko przywiozły atrakcyjne wydawnictwa książkowe. Pracownice biblioteki z Trzcianki wręczyły pani Mumot drukarkę. Dzięki burmistrz pani Jolancie Korbik jubilatka wzbogaciła się o album prezentujący Krzyż Wielkopolski na starych pocztówkach.

Starostwo Powiatowe reprezentował Ryszard Jabłonowski – naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu. Na widowni zasiedli poeci, którzy często pojawiają się w Krzyżu na spotkaniach autorskich: Elżbieta Panert-Mumot, Bogusław Chmiel
i Mirosław Ilnicki.

Jubileusz stał się doskonałą okazja do wręczenia pamiątkowych dyplomów „Czytelnikom Roku 2010”. Wśród dorosłych ten tytuł trafił do Elżbiety Andrukonis, a wśród młodych czytelników – do Natalii Swobody.

Uhonorowani zostali również twórcy i „Przyjaciele biblioteki”: Walentyna Suryn, Elzbieta Panert-Mumot, Zenon Twardochleb, Mirosław Ilnicki, Piotr Szkoda, Danuta Szymaś, Bogdan Klekota, Janina Sienkiewicz, Bogusław Chmiel, Jadwiga Rejmaniak, Bronisław Sudnik, Daniel Wilk, Aleksandra Moder, Ewa Bakinowska, dyrektorzy krzyskich placówek oświatowych.

Pięknym zwieńczeniem uroczystości był występ Andrzeja Ciborskiego – scenarzysty, dziennikarza Radia Merkury.

Jubileuszowi towarzyszyła wystawa malarska „Prezentacja 2010” autorstwa
Danuty Szymaś.

 

Historia i 60-lecie
Historia i 60-lecie
Historia i 60-lecie
Historia i 60-lecie
Historia i 60-lecie
60-lecie
Historia i 60-lecie
Historia i 60-lecie
60-lecie
60-lecie
Karta rejestracyjna Biblioteki
Karta rejestracyjna Biblioteki
Online: 1     Licza odwiedzin: 4388953
Drodzy internauci, zapraszamy do współredagowania strony internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. Ewentualne sugestie, pomysły oraz informacje o imprezach organizowanych w naszej okolicy prosimy nadsyłać na adres e-mail: : biuro@mgokkrzyz.pl