facebook
BIP
Mgok KrzyЕј logo
Przejdź do zawartości

RODO

RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO), informujemy:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

                    Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Krzyżu Wielkopolskim

                         ul. Wojska Polskiego 11, 64-761 Krzyż Wielkopolski

2. w sprawach związanych z danymi osobowymi, można kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrodny Danych, pod adresem e-mail: iod@mgokkrzyz.pl,

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do celów zwiazanych z realizacją usług i zadań wynikających z naszej działalności, przed okres ich realizacji, zgodnie z ustawami: o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, o bibliotekach, satystyce publicznej, o rachunkowości oraz po ich zakończeniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami kancelaryjnymi i archiwalnymi,

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa oraz podmiotom wspomagającym nas w cyfrowym przetwarzaniu zasobów bibliotecznych oraz w informatycznym przetwarzaniu danych, na podstawie umowy powierzenia danych osobowych,

5. w zakresie, który nie jest ograniczony innymi przepisami prawa, posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia, wniesiena sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody,

6. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa,

7. podanie przez Pana/Panią danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji usług, konsekwencją niepodania tych danych będzie odstąpienie od reazlizacji usług,

8. administrator nie będzie przekazywał Pana/Pani danych osobowych odbiorcach w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym,

9. administrator nie podejmuje czynności związanych ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji wobec danych osobowch, w tym profilowania.

 

 

Online: 1     Licza odwiedzin: 4454658
Drodzy internauci, zapraszamy do współredagowania strony internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. Ewentualne sugestie, pomysły oraz informacje o imprezach organizowanych w naszej okolicy prosimy nadsyłać na adres e-mail: : biuro@mgokkrzyz.pl