facebook
BIP
Mgok Krzyż logo
Przejdź do zawartości

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

 

 

PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2020 – 2021

MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KRZYŻU WIELKOPOLSKIM

Na podstawie art. 14 pkt. 5 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2020r. O zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2019r. Poz. 1696 z późn. zm.)

Lp.

Zakres działalności

Sposób realizacji

Termin

1.  

Sporządzenie deklaracji dostępności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Krzyżu wielkopolskim na podstawie samooceny

 

 

Opracowanie i zatwierdzenie przez dyrektora M-GOK deklaracji, umieszczenie na stronie internetowej www.mgokkrzyz.pl w zakładce deklaracja dostępności

01.09.2020r.

2.  

Sporządzenie planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Opracowanie planu działania, przekazanie do zatwierdzenia przez dyrektora Miejsko-|Gminnego Ośrodka |Kultury w Krzyżu Wielkopolskim i  umieszczenie na stronie internetowej w zakładce deklaracja dostępności

23.02.2021 r.

3.  

Wpieranie osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności:

1) architektonicznej

2) cyfrowej

3) informacyjno-komunikacyjnej

 

Zakup urządzeń ułatwiających komunikację, np. tabliczek brajlowskich i lub pętli indukcyjnych. Umożlwienie skorzystania z tłumacza języka migowego.

do końca 2021

4.  

Dokonanie diagnozy w zakresie dostępności alternatywnej w przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami ze względu na ograniczenia techniczne i prawne

Uzyskanie informacji ze wskazaniem na wymagania o charakterze zapewniającym wsparcie np. pracownika, wolontariusza lub innej wyznaczonej osoby wynikające z zapisów art. 7 ustawy

24.02.2021r.

5.  

Monitorowanie działalności obiektów M-GOK w zakresie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Koordynowanie działań, informowanie pracowników M-GOK

Cały okres

6.  

Sporządzenie raportu o stanie dostępności podmiotu publicznego

Przekazanie raportu do GUS, podanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej M-GOK

31.03.2021r.

 

Data sporządzenia: 23 lutego 2021 r.                                    Zatwierdzam:

                                                                                                                 dyrektor

                                                                                                                 Miejsko-Gminnego

                                                                                                                 Ośrodka Kultury

                                                                                                                 Katarzyna Waśko

Online: 1     Licza odwiedzin: 3677788
Drodzy internauci, zapraszamy do współredagowania strony internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. Ewentualne sugestie, pomysły oraz informacje o imprezach organizowanych w naszej okolicy prosimy nadsyłać na adres e-mail: biuro@mgokkrzyz.pl
UE Banner
I. Projekt "Rozwijanie umiejętności muzycznych dzieci i młodzieży poprzez zakup instrumentów muzycznych dla Młodzieży Orkiestry Dętej z Krzyża Wlkp."
II. Projekt "Organizacja i promocja twórczości muzycznej dla społeczności lokalnej poprzez zakup instrumentu muzycznego z wyposażeniem"
- realizowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013
III. Projekt Organizacja czasu wolnego mieszkańców poprzez zakup wyposażenia dla M-GOK w Krzyżu Wlkp.
IV. Projekt Zadanie w ramach Programu Wieloletniego ,,Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa". Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. ,,Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"