facebook
BIP
Mgok KrzyЕј logo
Przejdź do zawartości

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami-2020/2021

 

 

PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2020 – 2021

MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KRZYŻU WIELKOPOLSKIM

Na podstawie art. 14 pkt. 5 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. O zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2019r. Poz. 1696 z późn. zm.)

Lp.

Zakres działalności

Sposób realizacji

Termin

1.  

Sporządzenie deklaracji dostępności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Krzyżu wielkopolskim na podstawie samooceny

 

 

Opracowanie i zatwierdzenie przez dyrektora M-GOK deklaracji, umieszczenie na stronie internetowej www.mgokkrzyz.pl w zakładce deklaracja dostępności

01.09.2020r.

2.  

Sporządzenie planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Opracowanie planu działania, przekazanie do zatwierdzenia przez dyrektora Miejsko-|Gminnego Ośrodka |Kultury w Krzyżu Wielkopolskim i  umieszczenie na stronie internetowej w zakładce deklaracja dostępności

23.02.2021 r.

3.  

Wpieranie osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności:

1) architektonicznej

2) cyfrowej

3) informacyjno-komunikacyjnej

 

Zakup urządzeń ułatwiających komunikację, np. tabliczek brajlowskich i lub pętli indukcyjnych. Umożlwienie skorzystania z tłumacza języka migowego.

do końca 2021

4.  

Dokonanie diagnozy w zakresie dostępności alternatywnej w przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami ze względu na ograniczenia techniczne i prawne

Uzyskanie informacji ze wskazaniem na wymagania o charakterze zapewniającym wsparcie np. pracownika, wolontariusza lub innej wyznaczonej osoby wynikające z zapisów art. 7 ustawy

24.02.2021r.

5.  

Monitorowanie działalności obiektów M-GOK w zakresie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Koordynowanie działań, informowanie pracowników M-GOK

Cały okres

6.  

Sporządzenie raportu o stanie dostępności podmiotu publicznego

Przekazanie raportu do GUS, podanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej M-GOK

31.03.2021r.

 

Data sporządzenia: 23 lutego 2021 r.                                    Zatwierdzam:

                                                                                                                 dyrektor

                                                                                                                 Miejsko-Gminnego

                                                                                                                 Ośrodka Kultury

                                                                                                                 Katarzyna Waśko

Online: 1     Licza odwiedzin: 4454685
Drodzy internauci, zapraszamy do współredagowania strony internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. Ewentualne sugestie, pomysły oraz informacje o imprezach organizowanych w naszej okolicy prosimy nadsyłać na adres e-mail: : biuro@mgokkrzyz.pl