facebook
BIP
Mgok KrzyЕј logo
PrzejdЕє do zawartoЕci

Tłumacz na język migowy

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami-2022/2023

 

PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2022 – 2023

MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KRZYŻU WIELKOPOLSKIM

Na podstawie art. 14 pkt. 5 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. O zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. Poz. 1062)

Lp.

Zakres działalności

Sposób realizacji

Termin

1.  

Sporządzenie planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Opracowanie planu działania na lata 2022-2023, przekazanie do zatwierdzenia przez dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Krzyżu Wielkopolskim

styczeń 2022 r.

2.  

Obsługa osób słabowidzących i niewidomych

 

Mocowanie tablicy informacyjnej z pismem Braille’a o rozkładzie pomieszczeń oraz wyjściach ewakuacyjnych w obiektach M-GOK

Grudzień 2022

3.  

Dokonanie diagnozy w zakresie dostępności alternatywnej w przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami ze względu na ograniczenia techniczne i prawne

Uzyskanie informacji ze wskazaniem na wymagania o charakterze zapewniającym wsparcie np. pracownika, wolontariusza lub innej wyznaczonej osoby wynikające z zapisów art. 7 ustawy

na bieżąco

4.  

Monitorowanie działalności obiektów M-GOK w zakresie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Koordynowanie działań, informowanie pracowników M-GOK

na bieżąco

5.  

Obsługa osób niesłyszących oraz niedosłyszących

Dostępność tłumacza języka migowego oraz zakup mobilnej pętli indukcyjnej

realizacja w całym okresie działania

6.  

Pasy kontrastowe na krawędziach stopni na zewnątrz i wewnątrz obiektów

Oznaczenia stopni z użyciem materiałów antypoślizgowych w obiektach M-GOK

wrzesień 2022

7.  

Procedura wejścia na teren obiektów osoby z psem przewodnikiem

Sprządzenie i wprowadzenie  procedury w obiektach

wrzesień 2022

8.  

Umożliwienie wejścia do obiektu osobom ze szczególnymi potrzebami

Wykonanie podjazdu w obiekcie Rybakówka w Kuźnicy Żelichowskiej

Wrzesień 2023

 

                                                   Zatwierdzam:

                                                                                                                   Dyrektor

                                                                                                          Miejsko-Gminnego

                                                                                                          Ośrodka Kultury

                                                                                                          w Krzyżu Wielkopolskim

 

                                                                                                          Katarzyna Waśko

Online: 1     Licza odwiedzin: 4106809
Drodzy internauci, zapraszamy do współredagowania strony internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. Ewentualne sugestie, pomysły oraz informacje o imprezach organizowanych w naszej okolicy prosimy nadsyłać na adres e-mail: biuro@mgokkrzyz.pl
UE Banner
I. Projekt "Rozwijanie umiejętności muzycznych dzieci i młodzieży poprzez zakup instrumentów muzycznych dla Młodzieży Orkiestry Dętej z Krzyża Wlkp."
II. Projekt "Organizacja i promocja twórczości muzycznej dla społeczności lokalnej poprzez zakup instrumentu muzycznego z wyposażeniem"
- realizowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013
III. Projekt Organizacja czasu wolnego mieszkańców poprzez zakup wyposażenia dla M-GOK w Krzyżu Wlkp.
IV. Projekt Zadanie w ramach Programu Wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa". Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. ,,Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"
V. Projekt „Mini Mażoretki” dofinansowany przez Fundację BGK w programie „Na dobry początek” - 2021.
VI. Projekt Operacja "Lato na Królewskim" - jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego ,,Rybactwo i Morze''. Celem imprezy jest zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności turystycznej obszaru Nadnoteckiej Grupy Rybackiej, promocja obszaru Nadnoteckiej Grupy Rybackiej, popularyzowanie idei Lokalnej Strategii Rozwoju oraz spójna i widoczna oferta turystyczna i promocyjna obszaru Nadnoteckiej Grupy Rybackiej.