facebook
Mgok Krzyż logo
Przejdź do zawartości

Wyniki konkursu plastyznego ph. ,,Moja biało-czerwona'

Organizatorem konkursu jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Krzyżu Wielkopolskim.

Przy ocenie prac juru kierowało się nastepującymi kryteriami: pomysłowość i oryginalność, estetyka, trudność wykonania, samodzielność, dobór materiałów. Komisja w składzie: Jadwiga Rejmaniak, Izabela Lala, Maria Kubiś dokonała w dniu 05.05.2021 r. oceny 27 prac i przyznała następująe miejsca:

Kat. przedszkola

I miejsce - Paulina Kruk

II miejsce - Naomi Kaszkowiak

III miejsce - Nadia Michałek

wyróżnienie - Zoja Sikora

Kat. klasy I-III

I miejsce - Wikoria Chłond

II miejsce - Emilia Heft

Kat. klasy IV-VI

I miejsce - Mateusz  Janas

II miejsce - Krzysztof Szmania

III miejsce - Wikoria Berka

wyróżnienie- Iga Obrał

 

Online: 1     Licza odwiedzin: 3586503
Drodzy internauci, zapraszamy do współredagowania strony internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. Ewentualne sugestie, pomysły oraz informacje o imprezach organizowanych w naszej okolicy prosimy nadsyłać na adres e-mail: biuro@mgokkrzyz.pl
UE Banner
I. Projekt "Rozwijanie umiejętności muzycznych dzieci i młodzieży poprzez zakup instrumentów muzycznych dla Młodzieży Orkiestry Dętej z Krzyża Wlkp."
II. Projekt "Organizacja i promocja twórczości muzycznej dla społeczności lokalnej poprzez zakup instrumentu muzycznego z wyposażeniem"
- realizowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013
III. Projekt Organizacja czasu wolnego mieszkańców poprzez zakup wyposażenia dla M-GOK w Krzyżu Wlkp.
IV. Projekt Zadanie w ramach Programu Wieloletniego ,,Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa". Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. ,,Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"