facebook
Mgok Krzyż logo
Przejdź do zawartości

Święto Niepodległości

 

             102. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, obchodziliśmy w tym roku symbolicznie, podtrzymując tradycję tego wspaniałego święta, mimo trudnych warunków epidemicznych.  Delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod obeliskiem upamiętniającym 50. Rocznicę Powrotu Ziemi do Macierzy. Wcześniej nagrana część artystyczna, została udostępniona na Facebooku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Krzyżu Wielkopolskim. W samo południe wybrzmiał hymn państwowy zagrany przez Grupę Muzyków Orkiestrowych. Odbyło się to w ramach akcji ph. „Niepodległa do hymnu” organizowanej przez Biuro Programu „Niepodległa”. Po południu transmitowany był krótki program artystyczny pn. „Ojczyzna, moja miłość” w wykonaniu Julii Koczerby (recytacja) oraz Mateusza Pieróga i Maliny Graczyk (fortepian). Głos zabrał również burmistrz Krzyża Wielkopolskiego Rafał Sroka, który w swoim przemówieniu podkreślił ważność tego święta. Składając hołd naszym przodkom za najcenniejszy dar jakim jest wolność, należy pamiętać że naszą powinnością jest zachowanie jej dla pomyślności obecnych i przyszłych pokoleń.

dla pomyślności obecnych i przyszłych pokoleń.

Online: 1     Licza odwiedzin: 3317913
Drodzy internauci, zapraszamy do współredagowania strony internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. Ewentualne sugestie, pomysły oraz informacje o imprezach organizowanych w naszej okolicy prosimy nadsyłać na adres e-mail: biuro@mgokkrzyz.pl
UE Banner
I. Projekt "Rozwijanie umiejętności muzycznych dzieci i młodzieży poprzez zakup instrumentów muzycznych dla Młodzieży Orkiestry Dętej z Krzyża Wlkp."
II. Projekt "Organizacja i promocja twórczości muzycznej dla społeczności lokalnej poprzez zakup instrumentu muzycznego z wyposażeniem"
- realizowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013
III. Projekt Organizacja czasu wolnego mieszkańców poprzez zakup wyposażenia dla M-GOK w Krzyżu Wlkp.
IV. Projekt Zadanie w ramach Programu Wieloletniego ,,Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa". Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. ,,Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"