facebook
BIP
Mgok Krzyż logo
Przejdź do zawartości

Spotkanie autorskie z profesorem Stanisławem Sławomirem Nicieją

Towarzystwo miłosników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Krzyżu Wielkopolskim zapraszają na spotkanie autorskie
z prof. Stanisławem Sławomirem Nicieją. Stanisław Sławomir Nicieja to historyk, biografista, historyk sztuki, eseista, senator RP V kadencji oraz długoletni rektor
Uniwersytetu Opolskiego. Laureat wielu nagród i wyróżnień, m.in. „Gloria Artis”, tygodnika „Polityka”, „Pro Memoria”, Polskiej Fundacji Kulturalnej w Londynie oraz
niemiecko-polskiej Kulturpreis Schlesien. Ma w swoim dorobku wiele artykułów oraz 40 książek, w tym 18 tomów „Kresowej Atlantydy”, w których przedstawia
historię i mitologię kilkudziesięciu miejscowości utraconych przez Polskę na wschodzie w wyniku II Wojny Światowej. 12 września 2022r. godz. 16.00 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
Krzyżu Wielkopolskim.
 
Online: 1     Licza odwiedzin: 4016836
Drodzy internauci, zapraszamy do współredagowania strony internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. Ewentualne sugestie, pomysły oraz informacje o imprezach organizowanych w naszej okolicy prosimy nadsyłać na adres e-mail: biuro@mgokkrzyz.pl
UE Banner
I. Projekt "Rozwijanie umiejętności muzycznych dzieci i młodzieży poprzez zakup instrumentów muzycznych dla Młodzieży Orkiestry Dętej z Krzyża Wlkp."
II. Projekt "Organizacja i promocja twórczości muzycznej dla społeczności lokalnej poprzez zakup instrumentu muzycznego z wyposażeniem"
- realizowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013
III. Projekt Organizacja czasu wolnego mieszkańców poprzez zakup wyposażenia dla M-GOK w Krzyżu Wlkp.
IV. Projekt Zadanie w ramach Programu Wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa". Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. ,,Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"
V. Projekt „Mini Mażoretki” dofinansowany przez Fundację BGK w programie „Na dobry początek” - 2021.
VI. Projekt Operacja "Lato na Królewskim" - jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego ,,Rybactwo i Morze''. Celem imprezy jest zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności turystycznej obszaru Nadnoteckiej Grupy Rybackiej, promocja obszaru Nadnoteckiej Grupy Rybackiej, popularyzowanie idei Lokalnej Strategii Rozwoju oraz spójna i widoczna oferta turystyczna i promocyjna obszaru Nadnoteckiej Grupy Rybackiej.