facebook
BIP
Mgok Krzyż logo
Przejdź do zawartości

Spotkania autorskie z profesorem Stanisławem Sławomirem Nicieją i Borysem Tynką

W Ośrodku Kultury odbyły się w ostatnim czasie dwa ciekawe spotkania autorskie. 12 września miało miejsce spotkanie autorskie z profesorem Stanisławem Sławomirem Nicieją. Współorganizatorem wydarzenia było Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Wschodnich. Na spotkaniu obecny był również sekretarz pilskiego oddziału Towarzystwa pan Wiesław Bidziński. Profesor Nicieja jest wybitnym znawcą dziejów Kresów Wschodnich, a swoją wiedzę zawarł w licznych książkach i opracowaniach naukowych. Jest również autorem filmów o tematyce historycznej. Za swoją działalność otrzymał liczne nagrody i wyróżnienia w polskich i zagranicznych konkursach. Spotkanie przebiegło w bardzo miłej atmosferze. Zgromadzoną publiczność przywitała dyrektor Ośrodka Kultury Katarzyna Waśko, która następnie oddała głos prowadzącemu spotkanie panu Tomaszowi Molendzie. Misją profesora Niciei jest pisanie o kolejach losów ludzi Kresów, ich kulturze, obyczajach oraz ich codziennym, prawdziwym życiu, ponieważ to właśnie oni tworzą historię. Opowieści o ich życiu zawarł miedzy innymi w serii książek pt. ,,Kresowa Atlantyda”. Na wczorajszym spotkaniu można było również zakupić książki jego autorstwa, które podpisywał ze specjalnymi życzeniami. W piątkowe popołudnie 16 września, młodzież i dorośli mieli okazję zapoznać się z urokami ukraińskiej Odessy. Tego dnia gościł u nas Borys Tynka - certyfikowany przewodnik po tym pięknym mieście, jego Honorowy Ambasador, autor wielu książek i przewodników, ale przede wszystkim znakomity gawędziarz. Jego opowieści przeniosły zgromadzoną publiczność do odeskich katakumb, na schody potiomkinowskie oraz do polskich śladów w Odessie. Po spotkaniu można było zakupić również przewodniki po tym wspaniałym ukraińskim mieście oraz książkę ,,Odessa dla romantyków”.

Online: 1     Licza odwiedzin: 4016706
Drodzy internauci, zapraszamy do współredagowania strony internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. Ewentualne sugestie, pomysły oraz informacje o imprezach organizowanych w naszej okolicy prosimy nadsyłać na adres e-mail: biuro@mgokkrzyz.pl
UE Banner
I. Projekt "Rozwijanie umiejętności muzycznych dzieci i młodzieży poprzez zakup instrumentów muzycznych dla Młodzieży Orkiestry Dętej z Krzyża Wlkp."
II. Projekt "Organizacja i promocja twórczości muzycznej dla społeczności lokalnej poprzez zakup instrumentu muzycznego z wyposażeniem"
- realizowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013
III. Projekt Organizacja czasu wolnego mieszkańców poprzez zakup wyposażenia dla M-GOK w Krzyżu Wlkp.
IV. Projekt Zadanie w ramach Programu Wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa". Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. ,,Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"
V. Projekt „Mini Mażoretki” dofinansowany przez Fundację BGK w programie „Na dobry początek” - 2021.
VI. Projekt Operacja "Lato na Królewskim" - jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego ,,Rybactwo i Morze''. Celem imprezy jest zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności turystycznej obszaru Nadnoteckiej Grupy Rybackiej, promocja obszaru Nadnoteckiej Grupy Rybackiej, popularyzowanie idei Lokalnej Strategii Rozwoju oraz spójna i widoczna oferta turystyczna i promocyjna obszaru Nadnoteckiej Grupy Rybackiej.