facebook
BIP
Mgok KrzyЕј logo
PrzejdЕє do zawartoЕci

Tłumacz na język migowy

Protokół Komisji Konkursowej 'Wyspy szczęśliwe'

Protokół

z posiedzenia Komisji Konkursowej

II Walentynkowego Konkursu Poetyckiego

„Wyspy Szczęśliwe”

 

 

 

Komisja Konkursowa w składzie:

1. Wioletta Kinal – przewodnicząca

2. Ewa Kowal – członek

3. Ryszard Szydełko – członek

 

oceniła 24 teksty poetyckie nadesłane na konkurs i przyznała nagrody w poszczególnych kategoriach wiekowych.

Przy ocenie tekstów Komisja wzięła pod uwagę następujące kryteria:

- walory literackie,

- poprawność językowa,

- kompozycja.

 

W kategorii wiekowej młodzież do 18 lat, Komisja wyłoniła następujących laureatów:

I miejsce – Filip Mucha z Gałowa za wiersz pt. „Radość kochania”

II miejsce – Nikodem Madaj z Drezdenka za wiersz pt. „Walentynki 2039”

III miejsce – Magdalena Pyrz z Krzyża Wielkopolskiego za wiersz pt. „Odłamek mnie”.

 

W kategorii wiekowej dorośli powyżej 18 lat, Komisja wyłoniła następujących laureatów:

I miejsce – Tadeusz Grządko z Wielenia za wiersz pt. „Z Grechutą w tle”

II miejsce – Anna Piliszewska z Wieliczki za wiersz pt. „Miłość”

III miejsce – Bartosz Pawlak z Drezdenka za wiersz pt. „Karaibski sen”.

 

Na tym protokół zakończono.

 

Podpisy Komisji Konkursowej:

 

1. ……………………………….

 

2. ……………………………….

 

3. ………………………………..

Online: 1     Licza odwiedzin: 4106776
Drodzy internauci, zapraszamy do współredagowania strony internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. Ewentualne sugestie, pomysły oraz informacje o imprezach organizowanych w naszej okolicy prosimy nadsyłać na adres e-mail: biuro@mgokkrzyz.pl
UE Banner
I. Projekt "Rozwijanie umiejętności muzycznych dzieci i młodzieży poprzez zakup instrumentów muzycznych dla Młodzieży Orkiestry Dętej z Krzyża Wlkp."
II. Projekt "Organizacja i promocja twórczości muzycznej dla społeczności lokalnej poprzez zakup instrumentu muzycznego z wyposażeniem"
- realizowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013
III. Projekt Organizacja czasu wolnego mieszkańców poprzez zakup wyposażenia dla M-GOK w Krzyżu Wlkp.
IV. Projekt Zadanie w ramach Programu Wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa". Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. ,,Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"
V. Projekt „Mini Mażoretki” dofinansowany przez Fundację BGK w programie „Na dobry początek” - 2021.
VI. Projekt Operacja "Lato na Królewskim" - jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego ,,Rybactwo i Morze''. Celem imprezy jest zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności turystycznej obszaru Nadnoteckiej Grupy Rybackiej, promocja obszaru Nadnoteckiej Grupy Rybackiej, popularyzowanie idei Lokalnej Strategii Rozwoju oraz spójna i widoczna oferta turystyczna i promocyjna obszaru Nadnoteckiej Grupy Rybackiej.