facebook
Mgok Krzyż logo
Przejdź do zawartości

Informacja od Lokalnej Grupy Działania

Czarnkowsko – Trzcianecka Lokalna Grupa Działania

Wiosenne plany działania

    W wiosennej aurze, pomimo trudnej sytuacji w obliczu pandemii koronawirusa, staramy się realizować pomysły ujęte w Lokalnej Strategii Rozwoju.  Współdziałamy z ludźmi , którzy chcą coś zmienić, widzą potencjał w swoim otoczeniu i działają ! Pomagamy lokalnej społeczności realizować kreatywne inicjatywy. Poprzez różnorodność naszych działań rozbudowujemy nasz region oraz budujemy kapitał społeczny poprzez wykorzystanie w pełni potencjału drzemiącego wśród społeczeństwa.

    Luty rozpoczęliśmy ogłoszeniem dziesiątej edycji naszego autorskiego programu ,,Aktywni Mieszkańcy”! Do udziału w konkursie zaprosiliśmy m.in. organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, sekcje sportowe. Zgodnie z planem komunikacji w połowie lutego zrealizowaliśmy zaplanowaną pracę w terenie. Spotykając się z mieszkańcami naszego powiatu na punktach informacyjno – doradczych w gminach członkowskich, pomagaliśmy doprecyzować pomysły na lokalne działanie.  Pod koniec miesiąca odbył się warsztat refleksyjno – analityczny, który dot. realizacji LSR oraz działalności Stowarzyszenia w  2019r. w zakresie monitoringu i ewaluacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność. Spotkanie dało możliwość usprawnienia mechanizmu działania, podjęcia decyzji o zmianach kierunku działania, a także zakresów, w których Strategia Rozwoju Lokalnego wymaga aktualizacji.

   Działania na rzecz społeczności lokalnej z roku na rok stają się coraz ważniejsze. Małe ojczyzny rosną w siłę dzięki zaangażowaniu społeczników. W ostatnich dniach lutego ruszyliśmy z realizacją projektu własnego - ,,Akademia Lokalnego Animatora ”. Naszymi uczestnikami są osoby zaangażowane w życie społeczne: przedstawiciele organizacji pozarządowych, rad sołeckich, działaczy lokalnych: społeczników i wolontariuszy. Istotą operacji jest wzmocnienie lokalnych liderów z całego obszaru LGD. Spotkania mają na celu rozwinięcie kompetencji, podniesienie wiedzy, poznanie niezbędnych narzędzi służących do pracy ze społecznością lokalną. Zajęcia prowadzi Pani Beata Pawłowicz - certyfikowana trenerka Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych, ekspertka Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL oraz tutorka programu Liderzy PAFW.

    W marcu komisja konkursowa zakończyła swoją pracę dokonując wyboru laureatów         w ramach naszego bestsellerowego konkursu ,,Aktywni Mieszkańcy”, wybierając najciekawsze inicjatywy. Do biura łącznie wpłynęły 32 oferty w trzech kategoriach:               ,,Turystyka, rekreacja i promocja”, ,, Kultywowanie dziedzictwa lokalnego” oraz ,, Inicjatywy lokalne na rzecz społecznej integracji ”. Przed nami uroczyste wręczenie nagród dla 15 podmiotów , które otrzymają nagrodę w wysokości max 1 000 zł na realizację swoich pomysłów. Niestety, jak zawsze nie dla wszystkich wystarcza środków. Zachęcamy do podejmowania następnych inicjatyw integrujących mieszkańców.                               

    Wspieramy nowatorskie koncepcje ! Dzięki otrzymanej akredytacji nowego Ośrodka              ,,Działaj Lokalnie” już w najbliższym czasie ogłosimy nabory na niewielkie, ważne i rozwijające nasze lokalne środowisko projekty. Będziemy wspierać i aktywizować naszą społeczność !

    Zgodnie z harmonogramem realizacji niebawem spotkamy się z naszymi lokalnymi mediami oraz włodarzami gmin naszego powiatu, przybliżając im nasze główne założenia,     a także informacje na temat naszych działań.

    Codziennie w Biurze udzielamy usług doradczych, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Zachęcamy do odwiedzania naszej strony internetowej www.czarnkowsko-trzcianecka-lgd.pl oraz profilu na Facebooku  , aby zapoznać się z działalnością naszego stowarzyszenia.

    Zapraszamy do współpracy !

 

KAROLINA FRĄCKOWIAK

Online: 1     Licza odwiedzin: 3417073
Drodzy internauci, zapraszamy do współredagowania strony internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. Ewentualne sugestie, pomysły oraz informacje o imprezach organizowanych w naszej okolicy prosimy nadsyłać na adres e-mail: biuro@mgokkrzyz.pl
UE Banner
I. Projekt "Rozwijanie umiejętności muzycznych dzieci i młodzieży poprzez zakup instrumentów muzycznych dla Młodzieży Orkiestry Dętej z Krzyża Wlkp."
II. Projekt "Organizacja i promocja twórczości muzycznej dla społeczności lokalnej poprzez zakup instrumentu muzycznego z wyposażeniem"
- realizowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013
III. Projekt Organizacja czasu wolnego mieszkańców poprzez zakup wyposażenia dla M-GOK w Krzyżu Wlkp.
IV. Projekt Zadanie w ramach Programu Wieloletniego ,,Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa". Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. ,,Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"