facebook
Mgok Krzyż logo
Przejdź do zawartości

Informacja od Czarnkowsko-Trzcianeckiej Lokalnej Grupy Działania

 

CZ-T LGD REALIZUJE ZAMIERZONE CELE

 

 

                Działania na rzecz społeczności lokalnej z roku na rok stają się coraz ważniejsze. Małe ojczyzny rosną w siłę dzięki zaangażowaniu społeczników. Wykonanie działań ujętych w Lokalnej Strategii Rozwoju stała się trudniejsza w realizacji poprzez trudną sytuację, jaka panuje w naszym kraju. Czarnkowsko – Trzcianecka Lokalna Grupa Działania dokonała finalizacji rozpoczętych wcześniej pomysłów. 

               W weekend 5-6 września uczestnicy cyklu szkoleń dla animatorów lokalnych, wzięli udział w innowacyjnym aspekcie projektu, jakim był wyjazd studyjny w rejony województwa dolnośląskiego, odwiedzając ,,Wioski tematyczne w praktyce”. Wizyta stała się możliwością poszerzenia wiedzy uczestników oraz bezpośredniej rozmowy z przedstawicielami z innych organizacji działających społecznie i nie tylko, co w zdecydowany sposób ułatwi podejmowanie współpracy i wymianę doświadczeń w przyszłości. W dniu 18 września zorganizowaliśmy spotkanie podsumowujące projekt, realizowanego w ramach operacji własnej pn. ,,Akademia Lokalnego Animatora”. Celem realizacji operacji stał się rozwój kompetencji oraz przygotowanie animatorów do pracy ze społecznością lokalną, poprzez zwiększenie ich wiedzy i umiejętności z zakresu animacji, badania potrzeb i potencjału społeczności, planowania i realizowania działań ukierunkowanych na zmianę społeczną oraz ewaluacji związanej ze zbieraniem i analizowaniem dowodów zmiany. Przeprowadzony został cykl pięciu szkoleń warsztatowych dla grupy 25 osób, które stanowiły osoby zaangażowane w działalność społeczno – aktywizacyjną: przedstawiciele organizacji pozarządowych, rad sołeckich, działaczy lokalnych: społeczników i wolontariuszy. Szkolenie stało się synonimem zaangażowania, mocy pozytywnej energii i inspiracji !

             Realizując plan komunikacji 25 września spotkaliśmy się z mieszkańcami naszego obszaru podczas Dni Otwartych Funduszy Europejskich w Trzciance, podczas których zapoznali się z działalnością naszego stowarzyszenia. Organizując stoisko promocyjno-informacyjne, tego dnia zainteresowani mogli dowiedzieć się jak wiele zmienia się w naszym powiecie, dzięki środkom europejskim. Udzielaliśmy rad osobom, które mają pomysł na aktywizację lokalnego środowiska, dostrzegają potrzeby mieszkańców i proponują innowacyjne rozwiązania. Wspierając ich działania zachęcamy do wspólnego działania !

    Na początku października została przeprowadzona przez UMWW kontrola realizacji  przez Czarnkowsko – Trzcianecką Lokalną Grupę Działania, zobowiązań wynikających z umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, wynik kontroli - pozytywny  ! Działamy dalej !

    Codziennie w Biurze udzielamy usług doradczych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.  Zachęcamy do odwiedzania naszej strony internetowej www.czarnkowsko-trzcianecka-lgd.pl oraz profilu na Facebooku, aby zapoznać się z działalnością naszego stowarzyszenia.

 

KAROLINA FRĄCKOWIAK

Online: 1     Licza odwiedzin: 3317871
Drodzy internauci, zapraszamy do współredagowania strony internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. Ewentualne sugestie, pomysły oraz informacje o imprezach organizowanych w naszej okolicy prosimy nadsyłać na adres e-mail: biuro@mgokkrzyz.pl
UE Banner
I. Projekt "Rozwijanie umiejętności muzycznych dzieci i młodzieży poprzez zakup instrumentów muzycznych dla Młodzieży Orkiestry Dętej z Krzyża Wlkp."
II. Projekt "Organizacja i promocja twórczości muzycznej dla społeczności lokalnej poprzez zakup instrumentu muzycznego z wyposażeniem"
- realizowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013
III. Projekt Organizacja czasu wolnego mieszkańców poprzez zakup wyposażenia dla M-GOK w Krzyżu Wlkp.
IV. Projekt Zadanie w ramach Programu Wieloletniego ,,Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa". Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. ,,Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"