facebook
BIP
Mgok KrzyЕј logo
PrzejdЕє do zawartoЕci

Tłumacz na język migowy

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Krzyżu Wielkopolskim `22

Sprawozdanie opisowe z działalności merytorycznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Krzyżu Wielkopolskim za rok 2022.

 

I. Zatrudnienie w M-GOK Krzyż Wielkopolskim (stan na koniec grudnia 2022 r.):
Dyrektor – 1 etat
Główny Księgowy – 1 etat
Instruktor – 1 etat               
Instruktor – 1 etat
Pracownik obsługi –  ¾ etatu
Instruktorzy (umowa zlecenie):
kapelmistrz Orkiestry Dętej

instruktor instrumentów perkusyjnych

instruktor teatralny

akustyk/operator

Biblioteka Publiczna:
Bibliotekarz – 1 etat
Bibliotekarz – ¾ etatu
kadry - ¼ etatu
Pracownik obsługi –  ¼ etatu

II. Działalność klubów, sekcji i zespołów w M-GOK w Krzyżu Wielkopolskim:
* Orkiestra Dęta – 2 razy w tygodniu
* Zajęcia plastyczne – 1 raz w tygodniu

* zajęcia wokalne – 1 raz w tygodniu
* grupa teatralna „Szałaput” – 1 raz w tygodniu

* grupa Mini Mażoretki – 1 raz w tygodniu

* zajęcia z programowania w ramach projektu Liga e-Szkoła – 2 razy w tygodniu
* Seanse filmowe w ramach Krzyskiego Klubu Filmowego oraz Kina Ferment Kolektiv:
- dla młodzieży i dorosłych –  4 seanse
- dla dzieci –  30 seansów.

 

III. Planowane, cykliczne  spotkania i zajęcia klubów zrzeszonych przez inne organizacje:

* koło modelarskie Młodzieżowego Domu Kultury w Trzciance – 1  raz w tygodniu
* Klub Seniora – 1 raz w tygodniu
* Polski Związek, Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Krzyżu Wielkopolskim – 1 raz w miesiącu

* Szkoła Tańca Marleny Szurko – 1 raz w tygodniu

* zbiórki III Drużyny Harcerskiej – 1 raz w tygodniu

 

IV. Wystawy w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury:

styczeń - wystawa pt. „Zwycięskie Powstanie Wielkopolskie” z zasobów Biura Niepodległa

luty – wystawa fotograficzna Marka Andrzejweskiego

marzec – wystawa malarska Mariusza Mączki „Świat ustami malowany”

kwiecień – wystawa fotograficzna „25-lecie Związku Polskich Fotografów Przyrody”

maj – wystawa „Prawa człowieka. Dostrzegam”

czerwiec – wystawa zabawek Marzeny Górskiej

lipiec – wystawa poplenerowa malarska „Co w jeziorach głębin pływa?”

sierpień – wystawa malarska Krzysztofa Szpakowskiego „Jeszcze w zielone gramy”

wrzesień – wystawa modeli wojskowych Artura Żwawiaka

wrzesień/październik  - wystawa malarska artystów malujących ustami i  nogami „Amun”

październik/listopad – wystawa „Powstanie Warszawskie 1944 i jego poczta harcerska”

listopad – wystawa fotograficzna z okazji otwarcia sali taneczno-towarzyskiej

listopad/grudzień – wystawa fotograficzna pokonkursowa „Między Drawą a Notecią”

grudzień – wystawa pokonkursowa na Rodzinny Stroik Bożonarodzeniowy

 

V. Pozyskiwanie środków zewnętrznych, realizacja projektów:

 

PROJEKT E-LIGA SZKOŁA

Celem projektu było podniesienie kompetencji cyfrowych pracowników gminnych samorządowych instytucji kultury oraz dzieci i młodzieży poprzez organizację zajęć szkoleniowych. Projekt miał jednocześnie na celu zwiększenie potencjału techniczno-dydaktycznego pracowników uczestniczącego w Projekcie poprzez stworzenie trwałej struktury dostępu do wiedzy w zakresie prowadzenia i animowania aktywności cyfrowej oraz podwyższania kompetencji cyfrowych na poziomie pracownika oraz społeczności lokalnej.

Czas realizacji umowy 01.04.2021 r. - 30.04.2022 r.

Po zakończeniu realizacji projektu Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury otrzymał na własność wyposażenie za kwotę 11.000 zł.

 

PROJEKT "MINI MAŻORETKI"

Umowa z dnia 19.10.2021 r. zawarta z Fundacją BGK im. J.K. Steczkowskiego w Warszawie.

Kwota przyznanego dofinansowania 14 433,70 zł.

Celem ogłoszonego konkursu było wyrównanie szans edukacyjnych dzieci zamieszkujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, z ograniczonym dostępem do nowoczesnych form edukacji, w tym wspieranie rozwoju dzieci poprzez realizację zajęć o charakterze dydaktyczno-wychowawczym, wpływających na: interakcję między dziećmi, rozwijanie umiejętności komunikacji i współpracy w grupie, kreatywność, rozwój zdolności manualnych oraz aktywność ruchową, rozwój dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, doskonalenie warsztatu pracy edukatora w ramach tematyki realizowanego projektu.

Okres realizacji projektu: styczeń 2022 - czerwiec 2022

 

Wsparcie od Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na następujące wydarzenia:

Powiatowy Przegląd Widowisk Świątecznych kwota - 1 000,00 zł.

W związku z mniejszym zainteresowaniem konkursem ze strony szkół i przedszkoli, konkurs nie odbył się. Za zgodą Powiatu środki przniesione zostały na organizację XIX Powiatowego Konkursu Recytatorskiego „Bractwo Brzechwy, Tuwima i innych autorów dziecięcych”. Uzyskane dofinansowanie przeznaczono na zakup nagród dla uczestników konkursu.

2. XIII Konkurs fotograficzny im. Mariana Bakinowskiego "Między Drawą a Notecią"- kwota 2 000,00 zł.

 

PROJEKT "LATO NA KRÓLEWSKIM"

Umowa z dnia 24.05.2022 r. zawarta z Województwem Wielkopolskim w Poznaniu.

Kwota przyznanego dofinansowania 13 838,00 zł.

Celem projektu było wzbogacenie letniej oferty kulturalnej, ukazanie potencjału turystycznego i piękna Jeziora Królewskiego oraz jego najbliższego otoczenia, a także promocja gminy Krzyż Wielkopolski oraz obszaru Nadnoteckiej Grupy Rybackiej.

VI. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury zrealizował następujące przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym, edukacyjnym lub rekreacyjnym:

14 stycznia – konkurs wokalny „Na anielską nutę”

17 stycznia – spektakl teatralny „W krainie wiecznego Śniegu”

17 stycznia – 28 stycznia – cykl zajęć feryjnych

23 stycznia – koncert kolęd Orkiestry Dętej oraz wręczenie nagród w konkursie wokalnym – Kościół pw. NSPJ w Krzyżu Wielkopolskim

30 stycznia - 30. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy  – Hala widowisko-sportowa

14 lutego – konkurs online „selfie walentynkowe”

25 lutego – koncert Czesław Mozil solo

26 lutego –  otwarcie wystawy fotograficznej Marka Andrzejewskiego oraz  koncerty muzyczne

28 lutego - występ Kabaretu Ciach

6 marca – spektakl teatralny pt. „Świeczka zgasła”

9 marca – spotkanie autorskie dla młodzieży szkolnej z Markiem Andrzejewskim

18 marca – „Razem dla Ukriany” – akcja charytatywna, koncerty muzyczne, marsz solidarności

27 marca - wernisaż wystawy malarskiej Mariusza Mączki, koncert muzyki filmowej Orkiestry Dętej

29 marca – audycje muzyczne dla dzieci szkolnych w wykonaniu członków Orkiestry Dętej w SP Drawsko i ZSO w Krzyżu Wielkopolskim

8 kwietnia – rodzinne warsztaty kulinarne, pieczenie babeczek

13 kwietnia – spektakle teatralne dla młodzieży pt. „Rok 2040” w wykonaniu teatru Verum z Krotoszyna

22 kwietnia – Konkurs Recytatorski „Bractwo Brzechwy”

27 kwietnia – spotkanie autorskie dla dzieci przedszkolnych z Mariuszem Mączką

29 kwietnia – koncert muzyczny Zbigniewa  Rolniczaka i Tomasza Wyrzykowskiego i wystawa fotograficzna „25-lecie Związku Polskich Fotografów Przyrody”

2 maja – happening z okazji Święta Flagi, w tym koncert Orkiestry Dętej i pokaz grupy Mini Mażoretki

3 maja – uroczystość z okazji Święta Konstytucji 3 Maja

7 maja – impreza rekreacyjna „Rusz się człowieku”

13 maja – koncert muzyczny pt. „13 w piątek”

14 maja – Stand Up w wykonaniu artystów kabaretowych

19 maja – spotkanie autorskie dla uczniów ZSO i prezentacja wystawy „25-lecie Związku Polskich Fotografów Przyrody”

25 maja – warsztaty makramowe z MDK Trzcianka

30 maja – otwarcie wystawy „Prawa człowieka. Dostrzegam” autorstwa Macieja Byczkowskiego z okazji 50-tej rocznicy przyjęcia przez ONZ deklaracji praw człowieka

31 maja – animacje dla dzieci z Przedszkola nr 2 „Harmonia” z okazji  Dnia Dziecka

1 czerwca -  animacje dla dzieci z Przedszkola nr 1 im. Marii Konopnickiej z okazji  Dnia Dziecka

4 czerwca – impreza plenerowa z okazji Dnia Dziecka

7 czerwca -  animacje dla dzieci z Przedszkola „Krecikowo” z okazji  Dnia Dziecka

9 czerwca – spotkanie autorskie z młodzieżą ZSO „Prawa człowieka. Dostrzegam”

12 czerwca – koncert plenerowy Orkiestry Dętej

21 czerwca – otwarcie wystawy starych zabawek Marzeny Górskiej i spotkanie autorskie z dziećmi przedszkolnymi

24 czerwca – impreza plenerowa „3,2,1... – wakacje Start”

czerwiec – lipiec – cykl imprez wakacyjnych dla dzieci w mieście i gminie Krzyż Wielkopolski

2 lipca – impreza plenerowa „Lato na Królewskim”

15 lipca – uroczystość upamiętniająca śmierć lotników nad jez. Królewskim

18 lipca – warsztaty z plecenia wieńca w Hucie Szklanej

27 lipca – konkurs rodzinny na budowlę z piasku

2 sierpnia - zajęcia animacyjne w Łokaczu Wielkim

3 sierpnia – zajęcia animacyjne w Brzegach

5 sierpnia – I koncert w ramach Letnich Spotkań Kameralnych – Kościół pw. NSPJ

12 sierpnia – II koncert w ramach Letnich Spotkań Kameralnych i otwarcie wystawy Krzysztofa Szpakowskiego

19 sierpnia – III koncert w ramach Letnich Spotkań Kameralnych – Kościół pw. Św. Antoniego

20 sierpnia – impreza plenerowa – „Dożynki – Zakończenie Lata”

24 sierpnia – zajęcia animacyjne w Hucie Szklanej

26 sierpnia – IV koncert w ramach Letnich Spotkań Kameralnych – Kościół pw. NSPJ

30 sierpnia – zajęcia animacyjne w Żelichowie

1 września – otwarcie wystawy Artura Żwawiaka i spotkanie z uczniami ZSO

12 września -spotkanie autorskie z prof. Stanisławem Nicieją

16 września – spotkanie autorskie z Borysem Tynką

23 września – otwarcie wystawy malarskiej Stowarzyszenia Amun i koncert gitarowy Wojciecha Lemieszki

1 października – impreza rekreacyjna „Rusz się człowieku”

2 października – impreza plenerowa „Święto Pyry” w Kuźnicy Żelichowskiej

22 października – koncert bluesowy – PCT Riders

27 października – impreza plenerowa „Dynia Party”

28 października – wystawa ZHP i spotkanie z uczniami ZSO

4 listopada – otwarcie sali taneczno-towarzyskiej

6 listopada – koncert „Śląska Biesiada”

7 listopada – audycje muzyczne dla uczniów ZSO w wykonaniu Orkiestry Dętej

9 listopada – konkurs piosenki patriotycznej „Czerwone Maki”

11 listopada – uroczystośc z okazji Święta Niepodległości

18 listopada – Finał XIII Konkursu Fotograficznego „Między Drawą a Notecią” i otwarcie wystawy pokonkursowej

19 listopada – koncert Stanisława Sojki z okazji 70-tej rocznicy urodzin Andrzeja Sulimy-Suryna

23 listopada – warsztaty makramowe z MDK Trzcianka

4 grudnia - Inauguracja Roku Kulturalno-Artystycznego

6 grudnia – Mikołaj na ulicach Krzyża Wielkopolskiego

14 grudnia – konkurs na Rodzinny Stroik Bożonarodzeniowy

14 grudnia – warsztaty makramowe z MDK Trzcianka

18 grudnia – impreza charytatywna „Zostań Krzyskim Mikołajem”

19 grudnia – spotkanie opłatkowe Orkiestry Dętej

19 grudnia – spotkanie podsumowujące zbiórkę publiczną na rzecz Blanki Kaczmarkiewicz

22 grudnia – Wigilia dla Stowarzyszenia Aktywne Morsy

 

 

VII. Współpraca M-GOK z placówkami oświatowymi, samorządem lokalnym oraz organizacjami społecznymi polegała na nieodpłatnym wynajmowaniu sali, sprzętu oraz na wsparciu merytorycznym i technicznym przy organizacji następujących imprez:

13 stycznia - Sesja Rady Miejskiej

25 stycznia – Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej

15 stycznia – komisje Rady Miejskiej

17 stycznia – 17 stycznia – sesja Rady Miejskiej

18 stycznia – spotkanie z mieszkańcami – Zakład Administracji Budynków

28 lutego – sesja Rady Miejskiej

7 marca - spotkanie z organizacjami pozarządowymi

14 marca – wybory uzupełniające dla Łokacza Małego

30 marca – spotkanie informacyjne „Czyste powietrze” – Urząd Miejski

31 marca – sesja Rady Miejskiej

11 kwietnia – seska Rady Miejskiej

12 kwietnia - spotkanie z mieszkańcami – Zakład Administracji Budynków

19 kwietnia – zebranie z mieszkańcami – Ogrody Działkowe Kolejarz

21 kwietnia -  zebranie z mieszkańcami – Ogrody Działkowe Bratek

29 kwietnia – uroczystość szkolna Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919

11 maja – spektakle Narodowego Teatru Edukacji z Wrocławia

20 maja - warsztaty z opracowania strategii gminy

24 maja – komisje Rady Miejskiej

26 maja – sesja Rady Miejskiej

27 – 28 maja – Piknik motocyklowy PCT Riders

30 maja -  spotkanie z mieszkańcami – Zakład Administracji Budynków

6 czerwca – spotkanie Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK

9 czerwca – komisje Rady Miejskiej

13 czerwca – sesja Rady Miejskiej

15 czerwca - warsztaty z opracowania strategii gminy

23 czerwca – spotkanie informacyjne „Czyste powietrze” – Urząd Miejski

28 czerwca – komisje Rady Miejskiej

29 czerwca - spotkanie z mieszkańcami – Zakład Administracji Budynków

30 czerwca – sesja Rady Miejskiej

4 lipca – spotkanie z organizacjami pozarządowymi w sprawie Dożynek

5 lipca - spotkanie informacyjne „Czyste powietrze” – Urząd Miejski

14 lipca - spotkanie z organizacjami pozarządowymi w sprawie Dożynek

3 sierpnia – spotkanie z wyborcami – partia polityczna

10 sierpnia – spotkanie z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego

10 sierpnia - spotkanie z mieszkańcami – Zakład Administracji Budynków

11 sierpnia - spotkanie z organizacjami pozarządowymi w sprawie Dożynek

17 sierpnia - spotkanie Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK

31 sierpnia – spotkanie podożynkowe

2 -3 września – Festiwal muzyczny Drogowskazy

5 września – konsultacje Czarnkowsko-Trzcianeckiej LGD

7 września – Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej

8 września – szkolenie dla rolników – WODR

8 września - spotkanie z mieszkańcami – Zakład Administracji Budynków

13 września – komisje Rady Miejskiej

14 września – sesja Rady Miejskiej

15 września – szkolenie – Urząd Miejski

20 września – spotkanie profilaktyka – Urząd Miejski

22 września - spotkanie z mieszkańcami – Spółdzielnia Mieszkaniowa

26 września – warsztaty dla młodzieży – Stowarzyszenie Kultura Ponad Wszystko

29 września – wybory sołeckie uzupełniające dla Brzegów

4 października – spotkanie z mieszkańcami – fotowoltaika

10 października – szkolenie – Izba Rolniczak

10 października – Komisja Gospodarki Rady Miejskiej

12 października – Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Socjalnych

14 października - warsztaty dla młodzieży – Stowarzyszenie Kultura Ponad Wszystko

19 października - spotkanie profilaktyka – Urząd Miejski

20 października – spektakle Narodowego Teatru Edukacji z Wrocławia

23 października – VII Bieg Niepodległości

25 października – komisje Rady Miejskiej

25 października – spotkanie z organizacjami pozarządowymi – „Zostań Krzyskim Mikołajem”

26 października – przetarg – Urząd Miejski

27 października – sesja Rady Miejskiej

3 listopada – spotkanie  z organizacjami pozarządowymi – „Zostań Krzyskim Mikołajem”

10 listopada - warsztaty dla młodzieży – Stowarzyszenie Kultura Ponad Wszystko

14 listopada – Komisja Gospodarki Urzędu Miejskiego

17 listopada – konsulatcje z mieszkańcami w sprawie Strategii

17 listopada – Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Socjalnych

22 listopada – komisje Rady Miejskiej

24 listopada - sesja Rady Miejskiej

28 listopada – komisja Rady Miejskiej

2 grudnia – sesja Rady Miejskiej

8 grudnia - spotkanie  z organizacjami pozarządowymi – „Zostań Krzyskim Mikołajem”

10 grudnia – spotkanie opłatkowe ZHP

16 grudnia – przetarg – Urząd Miejski

16 grudnia – widowisko jasełkowe - Przedszkole im. Marii Konopnickiej

17 grudnia – spotkanie opłatkowe Klubu Joker

19 grudnia – komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Socjalnych

27 grudnia – komisje Rady Miejskiej

29 grudnia – sesja Rady Miejskiej

 

 

VIII. Sprawozdanie Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Krzyżu Wielkopolskim.

 

Dane statystyczne:

Czytelnicy                    959             wypożyczalnia dla dorosłych          629

                                                        oddział dla dzieci                             330

                                                -------------------------------------------------------

                                                                                                                 959

 

Wypożyczenia         24 903            wypożyczalnia dla dorosłych      22 513

                                                        oddział dla dzieci                          2 390 

                                                   -----------------------------------------------------

                                                                                                            24 903

 

Odwiedziny w bibliotece 9 376      wypożyczalnia dla dorosłych        6 589 

                                                        oddział dla dzieci                           2 787

                                                   ----------------------------------------------------

                                                                                                               9 376

 

Zakup książek 605                        zakup własny  399 woluminy     11 000zł.

                                                      MKiDN           206 woluminy       5 923zł.

                                                   ------------------------------------------------------

                                                                              605 woluminy      16 923zł.

Realizacja projektów i działań edukacyjnych, działalność merytoryczna:

- Projekt Instytutu Książki w Krakowie „Mała Książka-Wielki Człowiek”

skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym,

- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 Priorytet 1 Kierunek interwencji 1.1 Zakup i dostęp do nowości wydawniczych,

- Narodowe Czytanie – „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza,

- 2 spotkanie autorskie z pisarką Magdaleną Ludwiczak,

- Akcja „ O mowie nienawiści i hejcie” organizowana przez Fundację Humanity in Action Poland 2022 – w ramach akcji spotkanie z piłkarzem Janem Stolarskim,

- „Żonkil” – udział w społeczno-edukacyjnej akcji „Łączy nas pamięć”

- Ferie zimowe w Bibliotece – zajęcia czytelnicze i plastyczne,

- Konkurs plastyczny – „Wielkanocne Jajo”,

- 5 Konkurs Pięknego Czytania – dla uczniów klas 1-3 Szkoły Podstawowej,

- Konkurs plastyczny „Cztery Pory Roku – Jesień”,

- 03.05 - złożenie kwiatów przy tablicy pamiątkowej,

- Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom – spotkania z Pacynką w Szkole Podstawowej,

- Wakacje w Bibliotece – zajęcia biblioteczne, warsztaty, zajęcia sportowe,

- Dzień Głośnego Czytania – spotkania w bibliotece,

- Dzień Przedszkolaka – spotkanie Klauna Bibliotecznego z wszystkimi grupami przedszkolnymi,

- 11.11 - złożenie kwiatów pod tablicą pamiątkową,

- Światowy Dzień Pluszowego Misia – spotkania przedszkolaków i wysłuchanie teatrzyku Kamishibai,

- Lekcja biblioteczna dla uczniów i przedszkolaków ze Starych Bielic,

- Cykliczne spotkania „Klub Czytających Rodzin” rodzice z maluszkami,

- Promocja nowości bibliotecznych.

 

 

 

 

 

 

 

Online: 1     Licza odwiedzin: 4235375
Drodzy internauci, zapraszamy do współredagowania strony internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. Ewentualne sugestie, pomysły oraz informacje o imprezach organizowanych w naszej okolicy prosimy nadsyłać na adres e-mail: : biuro@mgokkrzyz.pl