facebook

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2018

Sprawozdanie opisowe z działalności merytorycznej
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Krzyżu Wlkp.
za rok 2018


 I. Godziny pracy w M-GOK w Krzyżu Wlkp.
Ośrodek Kultury:
- od poniedziałku do piątku, godz. 8.00 – do 18.00
- w soboty i niedziele w zależności od kalendarza imprez.
Biblioteka Publiczna MiG Krzyż Wlkp.:
- poniedziałek, czwartek, piątek, godz. 10.00 – 18.00
- wtorek, środa, godz. 8.00 – do 16.00
- pierwsza sobota miesiąca, godz. 9.00 – 13.00

II. Zatrudnienie w M-GOK Krzyż Wlkp. (stan na koniec grudnia 2018 r.):
Dyrektor – 1 etat
Główny Księgowy – 1 etat
Instruktor – 1 etat               
Instruktor – 1 etat
Operator dźwięku –  3/8 etatu
Pracownik obsługi –  ¾ etatu
     Instruktorzy (umowa zlecenie):
kapelmistrz Orkiestry Dętej
 instruktor teatralny

     Biblioteka Publiczna:
Bibliotekarz – 1 etat
Bibliotekarz – ¾ etatu
kadry - ¼ etatu
Pracownik obsługi –  ¼ etatu


III. Działalność klubów, sekcji i zespołów w MGOK w Krzyżu Wlkp.
Młodzieżowa Orkiestra Dęta – 3 razy w tygodniu
zespół taneczny „Tańczące gwiazdy”    - 1 raz w tygodniu       
Zespół wokalny – 1 raz w tygodniu
zajęcia plastyczne – 1 raz w tygodniu
koło teatralne – 1 raz w tygodniu
seanse filmowe w ramach Krzyskiego Klubu Filmowego oraz Opolskiego Kina Objazdowego:
- dla młodzieży i dorosłych – 22 seanse w ciągu roku
- dla dzieci – 25 seansów w ciągu roku

Ponadto, w Ośrodku Kultury odbywały się spotkania i zajęcia klubów zrzeszonych przez inne organizacje:
Szkoła Tańca Astra Luna – 2 razy w tygodniu                               
Klub Seniora – 1 raz w tygodniu                       
Polski Związek, Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Krzyżu – 1 raz w miesiącu                                                       
Drużyna Harcerska im. S. Czarnieckiego – wg zapotrzebowania
Klub Biegacza „Aktywni” Krzyż – wg zapotrzebowania


IV. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury zrealizował następujące przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym, edukacyjnym lub rekreacyjnym:
14 stycznia – Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (współorganizacja ze Sztabem Organizacyjnym)
23 stycznia - przesłuchania do Powiatowego Przeglądu Widowisk Świątecznych
28 stycznia - Finał Powiatowego Przeglądu Widowisk Świątecznych
7 lutego – otwarcie wystawy i spotkanie autorskie z Lucjanem Rutkowskim
12 lutego 23 lutego – Ferie z M-GOK – cykl zajęć dla dzieci i młodzieży w mieście i gminie Krzyż Wlkp. Zajęcia odbywały się we wsiach: Żelichowo, Kuźnica Żelichowska
19 lutego – spektakl teatralny dla dzieci i dorosłych w wykonaniu aktorek teatru gorzowskiego
25 lutego – występ Kabaretu K2
10 marca – koncert z okazji Dnia Kobiet
20 marca – warszaty recytatorskie dla młodzieży
25 marca – kiermasz wielkanocny
10 kwietnia – Konkurs recytatorski im. A. Sulimy-Suryna dla młodzieży z terenu powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego
17 kwietnia -  Konkurs Recytatorski „Bractwo Brzechwy”
22 kwietnia – koncert skrzypcowy Tomasza Dolskiego
23-24 kwietnia – lekcje muzyczne dla uczniów krzyskich szkół w wykonaniu Tomasza Dolskiego
1 maja – impreza rekreacyjna ph. „Rusz się człowieku”
2 maja – Happenning uliczny Dzień Flagi
3 maja – święto 3 Maja: Msza Św., złożenie wiązanek kwiatów, Akademia 3-Majowa
5 maja – Koncert laueratów Konkursu Recytatorskiego im. A. Sulimy-Suryna, otwarcie wystawy Elżbiety Wasyłyk
10 maja – spotkanie autorskie Elżbiety Wasyłyk z młodzieżą ZSO
13 maja – koncert zespołu Raz, Dwa, Trzy
31 maja – Dzień Dziecka – impreza plenerowa na targowisku miejskim
28 czerwca – wernisaż wystawy pt. „Artyści a las” i koncert fortepianowy Giuseppe D'Aloi
29 czerwca - „Kino na leżakach” - seans filmowy plenerowy
czerwiec – sierpień: cykl zajęć wakacyjnych dla dzieci w mieście i gminie realizowanych przez M-GOK i Bibliotekę Publiczną.
Zajęcia odbywały się we wsiach: Żelichowo, Kużnica Żelichowska, Wizany, Brzegi, Bielice, Lubcz wielki, Lubcz Mały, Łokacz Wielki, Huta Szklana
7 lipca – „Blues Express” - Dworzec PKP
13 - 15 lipca – Dni Ziemi Krzyskiej. W programie m.in. Party dla dzieci, spektakl teatralny, koncerty muzyczne (min. koncert gwiazdy Cleo), dyskoteki
27 lipca – 17 sierpnia - Letnie Spotkania Kameralne – pięć koncertów w M-GOK Krzyż Wlkp., Kościele pw. NSPJ w Krzyżu Wlkp., Kościele pw. Św. Antoniego w Krzyżu Wlkp.
29 lipca – Turniej Piłki Siatkowej Plażowej
14 sierpnia - „Kino na Leżakach” - seans filmowy plenerowy
1 września - Dożynki Gminne
10 września – spotkanie podsumowujące Dożynki Gminne
21 września – znakowanie rowerów w ramach akcji „Międzynarowy Dzień Bez Samochodu”
28 – 30 września – warsztaty muzyczne dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej przeprowadzone przez muzyków Poznańskiej Piętnastki
30 września – koncert w wykonaniu Poznańskiej 15 oraz MOD
1 października – spektakl pt. „Kolumbowie” dla mieszkańców miasta i gminy
6 października – impreza rekreacyjna „Rusz się człowieku” - edycja jesienna
14 października – spektakl teatralny pt. „Całe życie w dresach” w wykonaniu teatru Barak Kultury
24 października – warsztaty teatralne dla młodzieży ZSO
31 października – Party dyniowe przy fontannie. W programie m.in. wręczenie nagród w konkursie na najpiękniejszą dekorację z dyni
9 listopada – marsz gwiaździsty i wspólne odśpiewanie hymnu państwowego z udziałem uczniów krzyskich szkół i przedszkoli
10 – 11 listopada – uroczystości związane z obchodami 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości
17 listopada – Zaduszki Rockowe – koncert zespołu „Na Żywca”
18 listopada – Inauguracja Roku Kulturalno-Artystycznego
25 listopada – spektakl teatralny pt. „Bajka o krzyskim tunelu” w wykonaniu teatru Szałaput z M-GOK dla miszkańców miasta i gminy
26 listopada -  spektakl teatralny pt. „Bajka o krzyskim tunelu” w wykonaniu teatru Szałaput dla Przedszkola i SP
30 listopada – podsumowanie Konkursu Fotograficznego im. Mariana Bakinowskiego „Między Drawą a Notecią”
6 grudnia – spotkanie z Mikołajem na ulicach miasta
7 grudnia – akcja charytatywna na targowisku miejskim
8 grudnia - impreza charytatywna „Zostań krzyskim Mikołajem”. W programie: kiermasze, sprzedaż wypieków, rozstrzygnięcie konkursu na kartkę świąteczną i list do Św. Mikołaja, koncerty muzyczne
9 grudnia – występ Kabretu „Czesuaf”
27 grudnia – spotkanie z organizacjami pozarządowymi podsumowujące imprezę charytatywną
31 grudnia – impreza sylwestrowa i powitanie Nowego Roku – Targowisko Miejskie

Wystawy w galerii M-GOK:
- wystawa z okazji 60-lecia Szkoły Tańca Astra Luna (styczeń)
- wystawa fotograficzna Lucjana Rutkowskiego (styczeń - luty)
- wystawa malarska Jadwigi Rejmaniak  (marzec)
- wystawa malarska Katarzyny Muraszow (kwiecień)
- wystawa malarska Elżbiety Wasyłyk (maj)
- wystawa malarska pt. „Artyści a las” (czerwiec)
- wystawa fotograficzna „Zawsze Jego” Macieja Kurłowicza (sierpień)
- wystawa historyczna „Muzeum szalonego Dziadka” Janusza Rau (listopad)
- wystawa malarska pt. „Oczami Leona Prauzińskiego” Danuty Kruger (listopad)
- wystawa malarska pt. „W kręgu sztuki” Barlineckiej Grupy Artystycznej (listopad)
- wystawa pokonkursowa „Między Drawą a Notecią” (grudzień)
- wystawa pokonkursowa plastyczna - Najpiękniejsza Kartka Bożonarodzeniowa oraz Rodzinny Stroik Bożonarodzeniowy (grudzień)

V. Współpraca M-GOK z placówkami oświatowymi, samorządem lokalnym oraz organizacjami społecznymi polegała na nieodpłatnym wynajmowaniu sali, sprzętu oraz na wsparciu merytorycznym i technicznym przy organizacji następujących imprez:
5 stycznia – koncert  z okazji Święta 3 Króli w wykonaniu Chóru Szkolnego
18 stycznia – spektakle teatralne dla dzieci i młodzieży w wykonaniu Narodowego Teatru Edukacji
18 stycznia – Konferencja dla nauczycieli – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
25 stycznia – szkolenie – Urząd Miejski
26 stycznia – spotkanie - Starostwo Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego
30 stycznia – spotkanie z mieszkańcami – PSZOK
1 lutego – szkolenie – Urząd Miejski
2 lutego – spotkanie integracyjne – ZHP
8 lutego – punkt informacyjny LGD
22 lutego – sesja Rady Miejskiej
1 marca – komisje Rady Miejskiej
9 marca – szkolenie ODR
15 marca – zebranie ROD Kolejarz
16 marca – zebranie ROD Bratek
24 marca – Turniej Tańca Towarzyskiego Szkoły Tańca Astra Luna
27 marca – sesja Rady Miejskiej
6 kwietnia – wyjazd reprezentantki M-GOK na eliminacje do Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego
12 kwietnia – zebranie dla członków SMLW
20 kwietnia – konferencja dla nauczycieli SP
26 kwietnia – udział zespołu M-GOK podczas Światowego Dnia Inwalidy
27 kwietnia – zakończenie roku szkolnego dla uczniów klas III – ZS
27 kwietnia – zakończenie roku szkolnego dla uczniów klas III – ZSO
7 maja – nagranie Chóru Szkolnego SP
24 maja – sesja Rady Miejskiej
25 maja – szkolenie dla pracowników Urzędu Miejskiego
9 czerwca – spotkanie posła na Sejm RP z mieszkańcami
11 czerwca - „Koncert podziękowań” - SP
14 czerwca – zebranie sołtysów gminy Krzyż Wlkp.
15 czerwca – walne zebranie PZERiI
19 czerwca – zakończenie I etapu edukacji – SP (I tura)
21 czerwca - zakończenie I etapu edukacji – SP (II tura)
27 czerwca – wspólne posiedzenie komisji RM
28 czerwca – sesja RM
29 czerwca – spotkanie Burmistrza Krzyża Wlkp. z uczniami krzyskich szkół
20 lipca – szkolenie dla organizacji pozarządowych
5 sierpnia - 39. Notecki Półmaraton im. Józefa Nojiego Kamex
5 września – spotkanie pracowników Ministerstwa Środowiska z mieszkańcami
12 września - nagranie Chóru Szkolnego SP (druga część)
14 września - spotkanie dla dzieci i młodzieży – org. Urząd Miejski
17 września – zebranie PRGOK z mieszkańcami
27 września – spotkanie LGD z mieszkańcami
27 września – sesja Rady Miejskiej
2 października – Narodowy Teatr Edukacji – spektakle dla krzyskich szkół
5 października – Pasowanie na ucznia – SP
9 października – szkolenie komisji wyborczych – UM
12 października – jubileusz Szkoły Podstawowej w Krzyżu Wlkp.
15 października – Powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej
17 października – spotkanie Klubu Amazonki
19 października – konferencja Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
21 października – wybory samorządowe
29 listopada – spotkanie Wojewody Wielkopolskiego z mieszkańcami
4 listopada – Bieg Niepoodległościowy
4 listopada – II tura wyborów samorządowych
16 listopada – konferencja Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
20 listopada – sesja Rady Miejskiej
29 listopada – sesja Rady Miejskiej
14 grudnia – jasełka dla mieszkańców w wykonaniu dzieci przedszkolnych
15 grudnia – spotkanie opłatkowe dla Nadleśnictwa Krzyż
17 grudnia – jasełka dla dzieci przedszkolnych
19 grudnia – akademia z okazji rocznicy Powstania Wielkopolskiego w wykonaniu uczniów ZS
20 grudnia – jasełka dla uczniów SP
20 grudnia – sesja RM
21 grudnia – jasełka w wykonaniu uczniów SP
30 grudnia – prezentacja projektu Cooltoure de Europe i występ kabaretowy grupy „Nie do pary”
 

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Krzyżu Wlkp.

Dane statystyczne:

Czytelnicy     1100                    
                                                          wypożyczalnia dla dorosłych       675
                                                          oddział dla dzieci                          425
                                                                               -------------------------------------
                                                                                                               1100
Wypożyczenia   27868
                                                         wypożyczalnia dla dorosłych      23158
                                                         oddział dla dzieci                          4710
                                                                                --------------------------------------
                                                                                                              27868
Odwiedziny w bibliotece  9031
                                                         wypożyczalnia dla dorosłych        5619
                                                         oddział dla dzieci                           3412
                                                                                         -------------------------------
                                                                                                                9031
Zakup książek    617
                                     wypożyczalnia dla dorosłych   366 wol.   na kwotę 10464,62
                                     oddział dla dzieci                     295 wol.  na kwotę    5535,38
                                                                               ------------------------------------------
                                                                                     661 wol.                   16000,00

Księgozbiór wprowadzony do programu Sowa2MARC21 w 2018 r. - 1454 szt.

Najważniejsze wydarzenia:

Spotkanie autorskie z Karoliną Kubilus – 2 marca
Spotkanie autorskie z Mieczysławem Ślesickim – 5 października
Konkurs plastyczny „Wielkanocna Pisanka” - marzec
Konkurs Pięknego Czytania - kwiecień
Konkurs plastyczny „Cztery pory roku – Jesień” - październik
Narodowe Czytanie - „Przedwiośnie” - 7 września
Światowy Dzień Pluszowego Misia - listopad
Akademia Srebrnego Wieku – zajęcia z seniorami
Zajęcia z cyklu „Ferie w Bibliotece” - konkursy czytelnicze, zajęcia plastyczne
Zajęcia z cyklu „Wakacje w Bibliotece” - „Biblioteka – zakątek dobrej zabawy” - zajęcia plastyczne, konkursy czytelnicze, gry i zabawy
20 wycieczek do biblioteki połączonych z głośnym czytaniem
8 lekcji bibliotecznych
25 wystaw okolicznościowych.

                                                                                        

Online: 1     Licza odwiedzin: 2991096
Drodzy internauci, zapraszamy do współredagowania strony internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. Ewentualne sugestie, pomysły oraz informacje o imprezach organizowanych w naszej okolicy prosimy nadsyłać na adres e-mail: biuro@mgokkrzyz.pl
I. Projekt "Rozwijanie umiejętności muzycznych dzieci i młodzieży poprzez zakup instrumentów muzycznych dla Młodzieży Orkiestry Dętej z Krzyża Wlkp."
II. Projekt "Organizacja i promocja twórczości muzycznej dla społeczności lokalnej poprzez zakup instrumentu muzycznego z wyposażeniem"
- realizowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013
III. Projekt Organizacja czasu wolnego mieszkańców poprzez zakup wyposażenia dla M-GOK w Krzyżu Wlkp.
IV. Projekt Zadanie w ramach Programu Wieloletniego ,,Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa". Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. ,,Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"