facebook

Ogłoszenie LGD

PODSUMOWANIE PIERWSZEGO PÓŁROCZA
CZARNKOWSKO – TRZCIANECKIEJ LGD ZAKOŃCZONE SUKCESEM !

Pierwsze sześć miesięcy realizacji naszych poczynań zawartych w Lokalnej Strategii Rozwoju już za nami. Realizując wszystkie zamierzone cele zgodnie z planem działania podążamy  do przodu. Wcielamy w życie nowe rozwiązania, pomagamy wdrażać nowatorskie pomysły, inspirujemy do wspólnego działania. LGD to mobilizacja lokalnej społeczności, wiedza, doświadczenie i wieloletnie współdziałanie.

W tym roku wspieramy sektor społeczny i publiczny oraz wszystkich liderów społecznych. Zostały rozliczone zadania wprowadzone w życie GRANTOBIORCÓW.  W lutym br. odbył się warsztat refleksyjno – analityczny. Celem warsztatu była bieżąca analiza procesu wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju i jej efektów. Dzięki zaangażowaniu uczestników warsztatu udało się wypracować szereg rekomendacji co do działalności LGD,    a także zakresów, w których Strategia Rozwoju Lokalnego wymaga aktualizacji. W ramach kampanii informacyjnej nt. głównych założeń LSR zorganizowaliśmy spotkanie partnerów samorządowych tworzących LGD, na którym został przedstawiony stan realizacji wskaźników, główne założenia LSR oraz plan działania na 2019 rok. Pod koniec lutego ogłosiliśmy już dziewiątą edycję naszego autorskiego konkursu ,, AKTYWNI MIESZKAŃCY ”, w ramach którego wspieramy lokalnych liderów w aktywizacji najbliższego środowiska. Dostrzegając potrzeby mieszkańców, wspierając ich działania oraz proponując innowacyjne rozwiązania ZACHĘCAMY DO WSPÓLNEGO DZIAŁANIA ! Jesteśmy aktywni, zarażamy pasją i chęcią działania ! Z programem ,, Aktywni Mieszkańcy ” docieramy nawet do małych lokalnych społeczności !
W marcu br. po raz kolejny wyruszyliśmy w teren. Organizując punkty informacyjno – doradcze w każdej gminie, spotkaliśmy się z mieszkańcami naszego powiatu. WSPÓLNIE MOŻEMY WIĘCEJ ! Dołącz do nas i wprowadzaj dobre zmiany w swojej okolicy. Pod koniec miesiąca spotkaliśmy się z lokalnymi mediami. Organizując konferencję prasową zgodnie        z planem komunikacji , omówiliśmy stan realizacji LSR oraz plany na przyszłość.
W kwietniu br. komisja konkursowa zakończyła swoją pracę dokonując wyboru laureatów w ramach konkursu ,, Aktywni Mieszkańcy ”, wybierając najciekawsze inicjatywy. Do biura wpłynęło 38 ofert na łączną kwotę dofinansowania 39 589, 40 zł w trzech kategoriach - ,, Turystyka, rekreacja i promocja ”, ,, Kultywowanie dziedzictwa lokalnego ” oraz ,, Inicjatywy lokalne na rzecz społecznej integracji ”. Nagrodę otrzymało 15 podmiotów         w wysokości max 1 000 zł. Nie zabrakło nas również na AgroTargach z rodziną 2019, podczas których odbyło się uroczyste wręczenie nagród dla Aktywnych Mieszkańców, zachęcając równocześnie do podejmowania następnych inicjatyw integrujących mieszkańców. Trzeba przyznać, że zainteresowanie konkursem cieszy się coraz większym uznaniem.
11 czerwca br. zorganizowaliśmy KONFERENCJĘ PROMOCYJNO – INFORMACYJNĄ  nt. dobrych praktyk realizacji projektów w ramach LSR. W konferencji uczestniczyli członkowie Zarządu, przedstawiciele Rady, zaproszeni Goście, pośród których znalazła się Pani Izabela Mroczek – Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, przekazując dla stowarzyszenia słowa uznania. Na spotkaniu zostały zaprezentowane dobre praktyki zrealizowanych projektów.
Na zakończenie pierwszej połowy roku 2019, 18 czerwca odbyło się Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków, na którym udzielono absolutorium dla Zarządu za 2018 rok.
Pełni zapału stajemy przed nowymi wyzwaniami! Małymi krokami, ale wprost           do celu!
Już niedługo rozpoczniemy działania w kierunku wdrażania projektów własnych          w zakresie aktywnej przestrzeni dla sektora społecznego i animatorów lokalnych.
Poza punktem informacyjnym działającym w Biurze Cz-T LGD zaplanowaliśmy również pracę w terenie.  Zgodnie z planem weźmiemy udział w tegorocznych obchodach Powiatowo – Gminno – Parafialnego Święta Plonów , które odbędą się 01 września br. w Lubaszu.       Stoisko Czarnkowsko – Trzcianeckiej LGD, co roku cieszy się dużą popularnością . Zachęcamy do zapoznawania się z działalnością naszego stowarzyszenia. Podpowiadamy jak skorzystać ze środków i zrealizować swój pomysł. Zachęcamy do odwiedzania naszej strony internetowej www.czarnkowsko-trzcianecka-lgd.pl
Zapraszamy na nasze stoisko, jesteśmy całkowicie oddani Waszym inicjatywom !
W imieniu Zarządu i Pracowników Biura Czarnkowsko – Trzcianeckiej Lokalnej Grupy Działania serdecznie dziękujemy osobom, które na różne sposoby aktywnie włączają się         w działalność naszej organizacji i wspólnie z nami realizują Lokalną Strategię Rozwoju.

AGNIESZKA KULESZA
Prezes Zarządu Czarnkowsko – Trzcianeckiej Lokalnej Grupy Działania
 

Online: 1     Licza odwiedzin: 3168249
Drodzy internauci, zapraszamy do współredagowania strony internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. Ewentualne sugestie, pomysły oraz informacje o imprezach organizowanych w naszej okolicy prosimy nadsyłać na adres e-mail: biuro@mgokkrzyz.pl
I. Projekt "Rozwijanie umiejętności muzycznych dzieci i młodzieży poprzez zakup instrumentów muzycznych dla Młodzieży Orkiestry Dętej z Krzyża Wlkp."
II. Projekt "Organizacja i promocja twórczości muzycznej dla społeczności lokalnej poprzez zakup instrumentu muzycznego z wyposażeniem"
- realizowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013
III. Projekt Organizacja czasu wolnego mieszkańców poprzez zakup wyposażenia dla M-GOK w Krzyżu Wlkp.
IV. Projekt Zadanie w ramach Programu Wieloletniego ,,Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa". Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. ,,Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"