facebook

Młodzi Muszkieterowie

Warsztaty szermiercze dla dzieci w wieku 5 - 10 lat odbędą się w dniach 22 - 26 lipca w M-GOK o godz. 16:00 oraz 17:00. Zgłoszenia przyjmowane w biurze M - GOK codziennie w godz. 8:00 - 18:00. Warsztaty oranizowane są przez Stowarzyszenie Młodzi Aktywni i jest finansowany z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Zajęcia poprowadzi Adam Matuszewski. Zapraszamy!!!

Online: 1     Licza odwiedzin: 3168254
Drodzy internauci, zapraszamy do współredagowania strony internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. Ewentualne sugestie, pomysły oraz informacje o imprezach organizowanych w naszej okolicy prosimy nadsyłać na adres e-mail: biuro@mgokkrzyz.pl
I. Projekt "Rozwijanie umiejętności muzycznych dzieci i młodzieży poprzez zakup instrumentów muzycznych dla Młodzieży Orkiestry Dętej z Krzyża Wlkp."
II. Projekt "Organizacja i promocja twórczości muzycznej dla społeczności lokalnej poprzez zakup instrumentu muzycznego z wyposażeniem"
- realizowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013
III. Projekt Organizacja czasu wolnego mieszkańców poprzez zakup wyposażenia dla M-GOK w Krzyżu Wlkp.
IV. Projekt Zadanie w ramach Programu Wieloletniego ,,Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa". Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. ,,Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"