facebook

IV Letnie Spotkania Kameralne

Już po raz czwarty mieszkańcy miasta i gminy Krzyż Wlkp. mogli uczestniczyć w niezwykłym wydarzeniu, jakim były koncerty muzyki klasycznej. Organizatorem było Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Organowej i Kameralnej Sauerianum z Drezdenka a współorganizatorem Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Krzyżu Wlkp. i Urząd Miejski w Krzyżu Wlkp. Odbyło się 5 koncertów, każdy w innym klimacie. 4 lipca w sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury mogliśmy usłyszeć Duety żeńskie. Zaśpiewały Panie Maria Domżał i Małgorzata Lipińska. Akompaniowała im Olena Skrok. Drugi koncert odbył się 11 lipca w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa. Zaśpiewali Madgalena Wachowska oraz Marcin Pawelec. Przy fortepianie zasiadła Izabela Górska-Krasiel. Kolejny koncert miał miejsce w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury. Na fortepianie przepięknie zagrał Pan Piotr Szychowski. Niewątpliwie największą gwiazdą cyklu był koncert, który odbył się 25 lipca w kościele pw. Św. Antoniego. Zaśpiewała Pani Iwona Hossa, światowej sławy śpiewaczka operowa. Akompaniowała jej Izabela Górska-Krasiel. Ostatni koncert odbył się 1 sierpnia, ponownie w sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. Aster Haile i Adam Kutny, przenieśli nas do Rosji i Hiszpanii. Przy fortepianie zasiadła Pani Joanna Zaremba. Każdy z koncertów omawiany był przez prezesa Stowarzyszenia Miłośników Muzyki Kameralnej Pana Wiesława Pietruszaka. Z ogromną pasją wprowadzał słuchaczy w świat muzyki klasycznej. Na zakończenie IV Letnich Spotkań Kameralnych Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Katarzyna Waśko oraz Burmistrz Miasta i Gminy Krzyż Wlkp. Zygmunt Jasiewicz podziękowali Panu Wiesławowi Pietruszakowi za zorganizowanie koncertów i zaprosili słuchaczy na następny rok.

 

Online: 1     Licza odwiedzin: 2567549
Drodzy internauci, zapraszamy do współredagowania strony internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. Ewentualne sugestie, pomysły oraz informacje o imprezach organizowanych w naszej okolicy prosimy nadsyłać na adres e-mail: biuro@mgokkrzyz.pl
I. Projekt "Rozwijanie umiejętności muzycznych dzieci i młodzieży poprzez zakup instrumentów muzycznych dla Młodzieży Orkiestry Dętej z Krzyża Wlkp."
II. Projekt "Organizacja i promocja twórczości muzycznej dla społeczności lokalnej poprzez zakup instrumentu muzycznego z wyposażeniem"
- realizowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013
III. Projekt Organizacja czasu wolnego mieszkańców poprzez zakup wyposażenia dla M-GOK w Krzyżu Wlkp.
IV. Projekt Zadanie w ramach Programu Wieloletniego ,,Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa". Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. ,,Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"