facebook

Harmonogram zajęć w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury


                                                                                         

Dzień tygodnia

Rodzaj zajęć

Godzina

Instruktor/Opiekun

 

Poniedziałek

Klub Seniora

 

Zajęcia taneczne dla seniorów

 

Młodzieżowa Orkiestra Dęta

15:00 – 17:00

 

17:00 – 17:45

 

17:00 – 18.30

Jan Kwaśniewski

 

Szkoła tańca Astra Luna

 

Mieczysław Sorbal

 

Wtorek

Spotkanie członków PZERiI (pierwszy wtorek m-ca)

 

Kółko taneczne dla dzieci

 

Młodzieżowa Orkiestra Dęta

16:00 – 17:00

 

17:00 – 18:30

 

17:00 – 18:30

Andrzej Łuczak

 

Katarzyna Grembowska

 

Mieczysław Sorbal

 

Środa

 

Zajęcia taneczne  (odpłatne)

15:00 – 21:00

Szkoła tańca Astra Luna

 

Czwartek

Zajęcia plastyczne dla dzieci

 

Młodzieżowa Orkiestra Dęta

16:00 – 17:00

 

17:00 – 18.30

Marta Michałek

 

Mieczysław Sorbal

 

sobota

 

Kółko teatralne „Szałaput”

 

 

 

Katarzyna Hołyst

Online: 1     Licza odwiedzin: 2794560
Drodzy internauci, zapraszamy do współredagowania strony internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. Ewentualne sugestie, pomysły oraz informacje o imprezach organizowanych w naszej okolicy prosimy nadsyłać na adres e-mail: biuro@mgokkrzyz.pl
I. Projekt "Rozwijanie umiejętności muzycznych dzieci i młodzieży poprzez zakup instrumentów muzycznych dla Młodzieży Orkiestry Dętej z Krzyża Wlkp."
II. Projekt "Organizacja i promocja twórczości muzycznej dla społeczności lokalnej poprzez zakup instrumentu muzycznego z wyposażeniem"
- realizowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013
III. Projekt Organizacja czasu wolnego mieszkańców poprzez zakup wyposażenia dla M-GOK w Krzyżu Wlkp.
IV. Projekt Zadanie w ramach Programu Wieloletniego ,,Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa". Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. ,,Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"